Nieuwsbericht Kansrijk Groningen: informatiebijeenkomst over leefbaarheid gemeente Bedum

Gepubliceerd op: 15 maart 2016

Op 17 maart organiseren de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente Bedum een informatiebijeenkomst over leefbaarheid. De avond wordt gehouden in het Trefcentrum aan de Prof. Mekelstraat in Bedum. Bezoekers zijn welkom vanaf 19.00 uur.

In Noord-Groningen werken gemeenten en organisaties aan verschillende projecten die de leefbaarheid in Groningen bevorderen. Dat worden programma's genoemd. Deze leefbaarheidprogramma's kunnen iets voor u of uw organisatie betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie. Denk bijvoorbeeld aan het programma Elk Dorp Een Duurzaam Dak (EDEDD) dat binnenkort start. Maar ook aan initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, behoud van het landschap, herbestemming van cultureel erfgoed of lokale energiecollectieven.

Programma informatieavond

De avond begint om 19.00 uur met een inloop, koffie, thee en koek en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er zullen presentaties zijn en er is een informatiemarkt waar de diverse leefbaarheidsprogramma's zich presenteren. U krijgt informatie over wat de verschillende programma's voor uw dorp, straat of wijk kunnen betekenen en een overzicht van alle mogelijkheden voor bewoners(organisaties). U kunt hierover uw vragen stellen, ideeën voorleggen en praten over de mogelijkheden. U kunt bovendien een speciale informatiebijeenkomst bijwonen over 'Elk Dorp Een Duurzaam Dak'. Hier worden ook de voorwaarden en de aanvraagprocedure toegelicht.

Overzicht leefbaarheidprogramma's: wat kunt u verwachten?

Loket leefbaarheid, georganiseerd door Groninger Dorpen

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in negen gemeenten van het aardbevingsgebied.

Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma, georganiseerd door de NAM

De NAM ondersteunt lokale initiatieven in het gaswinningsgebied met het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma.

Elk dorp een duurzaam dak, georganiseerd door Groninger Dorpen

'Elk dorp een duurzaam dak' heeft als doel om in het aardbevingsgebied ontmoetingsplekken in dorpen veilig te stellen voor de toekomst.

Dorpsvisies en Landschap, georganiseerd door Landschapsbeheer Groningen

Doel van het programma Dorpsvisies en Landschap is het behouden en versterken van het landschap in de negen aardbevingsgemeenten en vooral bedoeld voor realisatie van plannen die leven bij dorpen.

Herbestemming Cultureel Erfgoed, georganiseerd door Libau

Door het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed kunnen bijzondere monumenten een tweede leven krijgen.

Lokale Energietransitie, georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie en provincie Groningen

Dit programma wil lokale energiecollectieven in het aardbevingsgebied naar een niveau brengen waarin ze een echte bijdrage kunnen leveren aan het zelfvoorzienend krijgen van bewoners in hun energiebehoefte.