Nieuwsbericht Inwonertal Bedum licht gegroeid

Gepubliceerd op: 18 januari 2012

Het inwonertal van de gemeente Bedum is ten opzichte van 1 januari 2011 licht gegroeid. Op 1 januari van dit jaar woonden er 10.502 personen in de gemeente; zeven meer dan op dezelfde datum vorig jaar.

 

Geboorteoverschot

De lichte groei is een gevolg van een geboorteoverschot. In 2011 werden er 103 kinderen geboren. Daar stond het overlijden van 80 Bedumers tegenover. Vorig jaar vestigden zich 414 personen in de gemeente. Er vertrokken 430. Op 1 januari woonden er 5.277 mannen en 5.225 vrouwen in de gemeente.De kern Bedum telde op die datum 8.480 inwoners. Zuidwolde had er 1.098. Onderdendam en Noordwolde hadden per die datum 637 en 287 inwoners.

In de regionale pers verschenen verschillende  inwonertallen voor de gemeente Bedum. Dit had twee oorzaken: Bedum werd gerangschikt onder gemeenten met een dalend inwonertal. Dit was onjuist en is gerectificeerd.  Bedum is in 2011 lichte gegroeid. Verder hebben inwonertallen van rond de jaarwisseling een voorlopig karakter omdat soms nog mutaties in het landelijk bevolkingsysteem moeten worden verwerkt. De huidige cijfers zijn overigens ook onder voorbehoud. Het CBS stelt de definitieve cijfers pas in de loop van juni of juli van dit jaar vast.