Nieuwsbericht Inwonertal Bedum gegroeid

Gepubliceerd op: 03 januari 2013

Het inwonertal van de gemeente Bedum is ten opzichte van 1 januari 2012 gegroeid. Volgens voorlopige cijfers is het aantal inwoners toegenomen met 41. Op 1 januari van dit jaar woonden er 10.508 personen in de gemeente; inmiddels zijn dat er 10.549.

 Geboorte- en vestigingsoverschot

De groei is het gevolg van zowel een geboorte- als een vestigingsoverschot. In 2012 werden 106 kinderen geboren. Daar stond het overlijden van 89 Bedumers tegenover.Vorig jaar vestigden zich 407 personen in de gemeente. Er vertrokken er 383. Op 1 januari woonden er 5.276 mannen en 5.273 vrouwen in de gemeente.

Inwonertallen van rond de jaarwisseling hebben een voorlopig karakter omdat soms nog mutaties in het landelijk bevolkingsysteem moeten worden verwerkt. De huidige cijfers zijn onder voorbehoud. Het CBS stelt de definitieve cijfers pas in de loop van juni of juli van dit jaar vast.