Nieuwsbericht Inwoners en bedrijven praten mee over sneller internet

Gepubliceerd op: 18 februari 2015

Ondernemers en inwoners in Noord-Groningen hebben steeds vaker last van een traag internet. Ze kunnen de nieuwste online toepassingen niet of nauwelijks gebruiken en met de huidige infrastructuur wordt dat in de toekomst alleen maar erger. De huidige verbindingen in het buitengebied bieden geen optie voor hogere snelheden, maar de bestaande aanbieders zijn niet van plan daar snellere verbindingen aan te leggen. De 9 gemeenten in Noord-Groningen gaan daarom de komende weken met burgers en bedrijven in gesprek over de vraag hoe de hele regio over breedband internet kan beschikken. Naast 9 bijeenkomsten komt er ook een online discussieforum.

Internet steeds belangrijker

"In het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om op het platteland te gaan wonen, werken of te ondernemen. Als Noord-Groninger gemeenten hebben wij daarom besloten om samen de mogelijkheden van sneller internet te inventariseren", zegt burgemeester Marijke van Beek, voorzitter van de Stuurgroep Breedband Noord-Groningen.

Bijeenkomst 23 maart in Bedum

De komende maanden gaan de 9 betrokken gemeenten met inwoners en bedrijven in gesprek over breedband. Ze willen met hen van gedachten wisselen over de noodzaak van snel internet voor de regio en ideeën en ervaringen met internet uitwisselen. Daarom worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. In Bedum vindt dit plaats op 23 (en niet 24 zoals wij eerder ten onrechte meldden) maart van 19.30 tot 21.30 uur in het Trefcentrum te Bedum. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich hiervoor aanmelden via www.breedbandnoordgroningen.nl. U vindt op deze site bovendien meer informatie over dit onderwerp.