Nieuwsbericht Invoering eigen bijdrage woon- en vervoersvoorzieningen Wmo

Gepubliceerd op: 19 augustus 2014

Vanaf 1 oktober 2014 gaan de inwoners van de gemeente Bedum met een individuele voorziening een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is nodig om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden. Het betalen van een eigen bijdrage sluit aan bij het uitgangspunt van de Wmo: in eerste instantie wordt inwoners gevraagd zelf te zoeken naar mogelijkheden om de ondervonden belemmeringen  te compenseren. Als dat niet mogelijk is, wordt gevraagd om een financiële bijdrage voor een oplossing die de gemeente regelt.

 

Wat verandert er?

Op dit moment betalen cliënten al een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Ook voor regiotaxivervoer (collectief vervoer)  betalen gebruikers een bijdrage in de vorm van de ritprijs. Vanaf 1 oktober 2014 betalen inwoners  een eigen bijdrage voor vrijwel alle individuele vervoers- en woonvoorzieningen zoals een scootmobiel, douchestoel of traplift. Voor een aantal Wmo-voorzieningen hoeft  geen eigen bijdrage betaald te worden.  Dit geldt onder meer voor rolstoelen en  voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar.

 

Maximum bedrag

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage. Het CAK let er op dat mensen nooit meer betalen dan een wettelijk bepaald inkomensafhankelijk maximum bedrag. Ook als mensen zorg krijgen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en/of meerdere Wmo-voorzieningen hebben, betalen zij voor alle zorg en voorzieningen samen nooit meer dan het maximum bedrag.

Overgangstermijn

Inwoners die voor 1 oktober 2014 een voorziening hebben ontvangen betalen niet per 1 oktober 2014 maar per april 2015 een eigen bijdrage. Met deze overgangstermijn stelt de gemeente mensen in staat om zich voor te bereiden op het betalen van de eigen bijdrage. Ook geeft deze periode de mogelijkheid om zelf alternatieven voor een Wmo-voorziening te overwegen.

 

Brief

Cliënten met Wmo-voorzieningen voor wie de invoering van de eigen bijdrage gevolgen heeft zijn geïnformeerd met een brief.

 

Vragen

Met vragen over de eigen bijdrage kunnen inwoners terecht bij het ZorgLoket in het gemeentehuis.  Het Zorgloket is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:00 tot 12:00 en is telefonisch bereikbaar via (050) 301 82 22.