Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst herontwikkeling terrein voormalige gasfabriek

Gepubliceerd op: 09 januari 2012

Herontwikkeling terrein voormalige gasfabriek

 

In april 2010 is gestart met het uitvoeren van de bodemsanering op het terrein van de voormalige gasfabriek op de hoek Wilhelminalaan/Boterdiep Wz te Bedum. De bodemsanering wordt gefaseerd uitgevoerd. De grondsanering is afgerond en de grondwatersanering loopt nog door, maar staat een herontwikkeling van het terrein niet in de weg.

Voor de invulling van de locatie zijn door woningstichting Wierden & Borgen plannen ontwikkeld voor de bouw van 32 appartementen in verschillende groottes in de huur- en koopsector. De gemeente gaat de planontwikkeling vertalen in een ontwerpbestemmingsplan.

Bijeenkomst op 16 januari

Om u te informeren over de bouwplannen, het ontwerpbestemmingsplan en de bodemsanering wordt er in samenwerking met Wierden & Borgen een inloopbijeenkomst gehouden op 16 januari 2012, tussen 19.30 uur en 21.00 uur, Trefcentrum, Prof. Mekelstraat te Bedum.

Omwonenden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst te bezoeken. Bestuurders en medewerkers van Wierden & Borgen en gemeente zullen aanwezig zijn om de plannen toe te lichten en om vragen te beantwoorden. Middels een reactieformulier kunt u uw mening geven over de plannen.