Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Zuidwolde

Gepubliceerd op: 29 mei 2012

Op 5 juni wordt in De Kern in Zuidwolde een inloopbijeenkomst over de vernieuwing van het bestemmingsplan voor Zuidwolde gehouden. U kunt er tussen 19.30 uur en 21.00 uur terecht.

Het bestemmingsplan wordt geactualiseerd. Ter voorbereiding op het nieuwe plan is de huidige bebouwing en het gebruik ervan (bestemmingen) geïnventariseerd. Deze inventarisatie vormt de basis van het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente wil bewoners en of eigenaren graag informeren over die inventarisatie. Ook kunnen  wensen ten aanzien van toe te kennen bestemmingen kenbaar worden gemaakt.