Nieuwsbericht Gunning opdracht basisondersteuning aan MJD

Gepubliceerd op: 01 juni 2016

De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum (BMW) hebben de werkzaamheden voor wat betreft de basisondersteuning (maatschappelijk werk, welzijnswerk, jongerenwerk en toegang tot de jeugdhulp) gegund aan MJD. Vanaf 1 juli neemt MJD deze taken over van SWD. Het contract met MJD loopt tot en met 31 december 2017. MJD is een maatschappelijke, ondernemende organisatie op het gebied van zorg & welzijn in Noord-Nederland en de stad Groningen.

Wat betekent dit voor cliënten?

Cliënten zijn ondertussen op de hoogte gebracht van deze verandering. Voor sommige van hen kan dit betekenen dat zij een andere een contactpersoon krijgen, maar voor het merendeel van de cliënten blijven de contactpersonen gelijk. De overgang wordt in goed overleg tussen gemeenten, SWD en het MJD op een zorgvuldige wijze doorgevoerd, zodat cliënten er zo weinig mogelijk van merken.

Wat betekent dit voor medewerkers?

MJD heeft een aantal medewerkers van SWD overgenomen om de continuïteit van dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.