Nieuwsbericht Gratis compost

Gepubliceerd op: 22 maart 2011

Op zaterdag 26 maart aanstaande kunnen inwoners van de gemeente Bedum gratis compost ophalen bij Openbare Werken aan de Industrieweg in Bedum. Dat gebeurt in het kader van de Landelijke Compostdag. Met deze actie bedankt de gemeente haar inwoners voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval (zoals snoeihout, takken en gras) gescheiden aan te leveren. Uit deze grondstoffen wordt compost geproduceerd. Compost wordt gebruikt voor bodemverbetering.

Eén aanhanger per huishouden

Per huishouden kan maximaal één aanhanger compost worden opgehaald. Dat is ongeveer 250 liter of een kwart kubieke meter. Bedumers kunnen op 26 maart van 9.00 tot 12.00 uur bij Openbare Werken terecht. De gemeente wijst er wel op dat het laden van de compost in aanhangers voor eigen risico gebeurt. De gemeente werkt die dag met kranen en hoewel de grootst mogelijk voorzichtigheid wordt betracht, is schade niet helemaal uit te sluiten. Ook wijst de gemeente met nadruk op het feit dat geladen aanhangers afgedekt moeten worden. De politie kan anders verbaliserend optreden. De gemeente laat voor de dag een flinke hoeveelheid compost aanvoeren. Desondanks wordt de regel ‘op is op’ gehanteerd.

Goed voor de tuin

Compost is een uitstekende bodemverbeteraar. Het verbetert de structuur van de grond; zandgrond krijgt meer samenhang, kleigrond wordt luchtiger en dus beter bewerkbaar. Door compost door de grond te mengen verbetert de waterhuishouding. Dit betekent dat in regenachtige periodes het water beter wordt afgevoerd, en dat in droge periodes meer vocht wordt vastgehouden in de bodem. Compost voedt de bodem. Het bevat kleine hoeveelheden voedingsstoffen die geleidelijk vrijkomen.

Goed voor het milieu én de portemonnee

Composteren is goed voor het milieu. Organisch afval wordt nuttig hergebruikt. Bovendien draagt compost bij aan de beperking van CO2. Gebruik van compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Voor de productie van compost is organisch afval nodig. Tegenwoordig kunnen verwerkers uit dat afval bovendien allerlei vormen van duurzame energie halen, bijvoorbeeld elektriciteit, gas en autobrandstof. Verder is deze manier van afvalverwerking relatief voordelig.