Nieuwsbericht Gladheidsbestrijding 2012-2013

Gepubliceerd op: 08 november 2012

Het Bedumer college heeft onlang het beleid vastgesteld voor de gladheidsbestrijding in de komende periode. Dat beleid wijkt niet af van dat van de afgelopen winter. U kunt het draaiboek gladheidsbestrijding 2012-2013 digitaal inzien.

Prioriteiten in strooiroute

De gemeentelijke strooiploegen verzorgen bij gladheid eerst de doorgaande wegen, de wijkontsluitingswegen en de bus en fietsroutes. De bereikbaarheid van voorzieningen als scholen, medische voorzieningen en centra voor ouderen heeft ook prioriteit. Daarna volgen straten en wegen die wat minder urgentie hebben. Ook bij aanhoudende gladheid worden bepaalde woonstraten niet gestrooid. Dat heeft voor die straten geen zin: als er weinig autoverkeer is, wordt het zout niet verspreid. Daardoor blijft het glad; hoeveel je er ook op strooit.

Route aangepast naar aanleiding van klachten

Tijdens de strenge winter van 2010-2011 ontving de gemeente klachten van bewoners en ondernemers van de Kapelstraat in Bedum. In die straat werd aanvankelijk niet gestrooid. De gemeente vond die klachten gegrond en heeft de route aangepast: aan de Kapelstraat zitten belangrijke openbare voorzieningen. Denk maar aan de bibliotheek. Toen is ook besloten de Burchtstraat, de Kleinestraat en het Kerkplein in Bedum te gaan strooien. Die zijn van belang voor de bereikbaarheid van de winkels. Ook inwoners hebben een verantwoordelijkheid: voor de meesten is het een kleine moeite om de eigen stoep begaanbaar te houden. Daarmee wordt ook een hoop geglibber voorkomen.