Nieuwsbericht Gezocht: innovatieve ideeën voor Beschermd Wonen en opvang

Gepubliceerd op: 07 februari 2017

Heeft u een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk dat zich richt op mensen met een psychiatrische en/of psycho-sociale kwetsbaarheid? En wilt u daarover met anderen in gesprek? Meld u dan aan voor het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang!

We willen vernieuwende initiatieven belonen, die zich richten op de positieve gezondheid en wonen en zorg. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat kwetsbare burgers de beweging maken van zware naar lichtere vormen van begeleiding. Initiatieven die de door- en uitstroom van cliënten uit BWO bevorderen, waarbij mensen zo snel mogelijk een eigen onderdak en een veilige omgeving (terug) vinden om verder vorm te geven aan eigenwaarde, zelfredzaamheid en participatie. We denken hierbij aan de inzet van informele zorg, eigen netwerken en ervaringsdeskundigheid.

Wij nodigen u van harte uit om op donderdag 2 maart van 16.00-17.30 uur aanwezig te zijn bij de kick off van het Innovatieatelier 2017 (Harm Buiterplein 1 in Groningen). Inloop is vanaf 15.30 uur. Tijdens deze kick off komen inspirerende, innovatieve voorbeelden aan bod en kunt u in gesprek met verschillende deskundigen op het gebied van innovatie in de zorg en financiën, zodat u uw idee verder kunt ontwikkelen. U kunt zich aanmelden voor deze kick off vóór 23 februari via rob.visser@groningen.nl.

Heeft u ideeën die invulling geven aan innovaties binnen Beschermd Wonen en Opvang in de provincie Groningen? Vul dan het aanmeldformulier in vóór 10 maart 2017.

De aanmeldingen worden in de eerste ronde getoetst op:

  • Innovatie: uw bijdrage valt niet samen met reguliere werkzaamheden of transformatietaken dan wel past niet binnen de verwachtingen van een veranderend "zorglandschap"
  • Kwaliteitsverbetering of efficiency
  • Substitutie en samenwerking in de keten van ondersteuning aan kwetsbare inwoners
  • Realisatie van de transformatieambitie: toename van zelfredzaamheid en ontkoppeling van wonen, begeleiding en dagbesteding

Aanvragers die aan bovenstaande punten voldoen, worden uitgenodigd om hun initiatief in een korte pitch te presenteren op vrijdag 7 april a.s. Hierover wordt u dan t.z.t. nader geïnformeerd. De gemeente Groningen voert deze regeling als centrumgemeente voor alle 23 gemeentes uit de provincie uit. Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar rinske.hokwerda@groningen.nl.