Nieuwsbericht Gemeenteraad wil mening Bedumers over herindeling weten

Gepubliceerd op: 02 maart 2015

De gemeenteraad van Bedum vergadert op 31 maart aanstaande over gemeentelijke herindeling.  De raad wil vooraf weten hoe de Bedumers tegen herindeling aankijken. De inwoners kunnen tot 15 maart aanstaande schriftelijk hun mening kwijt. Ook zijn er drie bijeenkomsten belegd waarin de Bedumers op de plannen kunnen reageren.

De Bedumer raad sprak zich in 2013 uit vóór een zelfstandige, samenwerkende gemeente Bedum. Dat besluit was mede ingegeven door een raadpleging van de bevolking. Die raadpleging wees uit dat ruim tweederde van de Bedumers voor zelfstandigheid en samenwerken was.

De raad sprak ook uit dat de 'Hoogeland-variant', die in het rapport Grenzeloos Gunnen van de commissie Jansen wordt aanbevolen,  ongewenst is. Een fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zónder de Eemshaven zou in financieel-economisch opzicht te weinig robuust zijn. Verder voldoet die variant niet aan het door de provincie gewenste inwonertal.

Sinds enige tijd wordt er gesproken over een fusie van Bedum met Appingedam, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Winsum; de 'G7'. Over die mogelijke fusie zijn de afgelopen tijd verschillende rapporten uitgebracht. Die rapporten vormen mede de basis voor de discussie in zeven gemeenteraden. De mening van de bevolking wordt dan in de besluitvorming meegenomen.

Bijeenkomsten in Bedum, Onderdendam en Zuidwolde

Om te weten hoe de Bedumers tegenover een herindeling staan, worden drie bijeenkomsten gehouden. De eerste bijeenkomst wordt op 9 maart in Het Anker in Zuidwolde gehouden. Op dinsdag 10 maart is een bijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum belegd. Op 11 maart kunnen inwoners met de raadsleden in gesprek in dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam. De bijeenkomsten in Zuidwolde en Bedum beginnen om 19.30 uur; die in Onderdendam om 20.30 uur.

Voor de bijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum zijn een voor en een tegenstander van herindeling uitgenodigd. Oud-raadslid Henk Hoiting  uit Zuidwolde, tevens kandidaat Statenlid voor de Partij van het Noorden, vertolkt er het 'voorgeluid'. Oud-raadslid en voorzitter van Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, Henk van der Velde, zal er tegen herindeling pleiten. De avond staat onder leiding van Peter van Dijken uit Bedum.

De inwoners van Bedum hebben ook de gelegenheid om hun mening schriftelijk aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Dat kan voor 15 maart aanstaande per brief en per e-mail via gemeente@bedum.nl.