Nieuwsbericht Gemeenten werken samen aan inburgering

Gepubliceerd op: 01 december 2011

Wethouders ondertekenen inburgeringscontract

 

Donderdag 1 december zetten de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Winsum hun handtekening onder een overeenkomst met re-integratiebureau Agens uit Groningen. Door de handen ineen te slaan op het gebied van inburgeringstrajecten, kunnen de gemeenten ook de komende jaren nieuwkomers met een status voorbereiden op de Nederlandse samenleving.

Na de gezamenlijke openbare aanbestedingsprocedure hebben de gemeenten het werk gegund aan Agens. Het gaat om een contract voor twee jaar, dat nog met een jaar kan worden verlengd. Bij hun keuze voor Agens was de kwaliteit van de dienstverlening van groot belang. Inburgeren in Nederland is namelijk niet makkelijk. De taal is voor veel mensen moeilijk te leren. Wat helpt, is veel praten met Nederlanders en dingen doen die Nederlanders ook graag ondernemen. De gemeenten hebben dan ook afgesproken dat Agens in de dorpen op zoek gaat naar vrijwilligers die de inburgeraars met raad en daad bijstaan bij de praktijkopdrachten. Agens benadert daarvoor lokale verenigingen, sportclubs en kerkgenootschappen.

Wet Inburgering

De Wet Inburgering verplicht gemeenten om nieuwkomers met een status voor te bereiden op de Nederlandse samenleving. Inburgeren heeft als doel de Nederlandse taal te leren en te participeren in de samenleving. In de praktijk betekent dit dat cursisten thuisraken in de Nederlandse samenleving en waar mogelijk voorbereid worden op een traject naar werk.