Nieuwsbericht Gemeenten vernieuwen gastheerschap regio Lauwersland

Gepubliceerd op: 26 november 2012

De gemeenten Achtkarspelen, Bedum, Dantumadiel, De Marne, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Winsum willen een vernieuwde aanpak voor het verstrekken van toeristische informatie en promotie van de regio. Daarnaast willen ze bestaande initiatieven en de ondernemersnetwerken beter op elkaar afstemmen. Om zicht te krijgen op welke manier dit het beste ingevuld kan worden, wordt in de eerste helft van 2013 een nieuwe koers uitgewerkt. Samen met de toeristische ondernemers gaan de gemeenten in kaart brengen wat er nodig is voor een succesvolle opzet.

Voor een nieuwe koers moet er wat veranderen

De betrokken gemeenten hebben allen een dienstverleningsovereenkomst met VVV Lauwersland. De gezamenlijke doelstellingen bleken niet of slechts deels behaald en het draagvlak, ook bij de ondernemers, voor de huidige werkwijze slinkt. Het functioneren van VVV Lauwersland is daarom in opdracht van de gemeenten onderzocht. “Achteraf gezien kunnen we stellen dat bepaalde doelstellingen te ambitieus waren, maar over het geheel genomen was er met het beschikbare budget meer mogelijk geweest de afgelopen jaren,” aldus wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel. “Het onderzoek bevestigt het feit dat er voor het inslaan van een nieuwe koers echt wat moet veranderen.”

Overeenkomst VVV Lauwersland opgezegd per 1 januari 2014

Met het oog op de toekomst willen de gemeenten de aanpak opnieuw bepalen en de beschikbare budgetten effectiever inzetten. VVV Lauwersland kan op basis van de huidige dienstverleningsovereenkomst en in de huidige vorm niet doeltreffend invulling geven aan de nieuwe koers. Daarover zijn de gemeenten het eens. De huidige dienstverleningsovereenkomst met de VVV Lauwersland wordt door de vijf Noordoost Friese en de drie Groningse gemeenten per 1 januari 2014 opgezegd. Of de VVV Lauwersland in de toekomst nog een rol gaat vervullen in de uitvoering van informatie-, marketing- of promotietaken is nog onzeker. Het bestuur van de VVV Lauwersland beraadt zich op deze situatie. Het bestuur wil de organisatie en haar activiteiten herstructureren en op deze manier een aanbod bieden wat past binnen het nieuwe spectrum.