Nieuwsbericht Gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum stoppen voorlopig met 'huishoudtoets'

Gepubliceerd op: 09 mei 2012

De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum stoppen voorlopig met de uitvoering van de regeling waarbij per huishouden nog maar één bijstandsuitkering wordt verstrekt. Inwoners waarvoor de wijziging geldt, worden door de gemeenten geïnformeerd.

Schrappen

Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum volgen het beleid van de nieuwe gelegenheidscoalitie in de Tweede Kamer, die deze zogenaamde huishoudtoets wil schrappen. De toets was per 1 januari van dit jaar ingevoerd en had grote gevolgen voor gezinnen met bijvoorbeeld een inwonend kind dat wel enig inkomen heeft.

Terugdraaien

Onduidelijk is nog wel op welke manier de maatregel precies wordt teruggedraaid. De wet zal in Den Haag nog moeten worden gewijzigd.

Informeren

Zodra duidelijk is op welke manier de wet wordt gewijzigd, worden inwoners die met de huishoudtoets te maken hebben gehad, over de gewijzigde gevolgen geïnformeerd. De vier gemeenten zetten daarvoor brieven, nieuwsbrieven, de gemeentelijke websites en de verschillende informatiepagina’s in.