Nieuwsbericht Gemeentelijke erepenning voor oud-burgemeester Henk Bakker

Gepubliceerd op: 30 januari 2017

Henk Bakker ontvangt erepenning
Tijdens een afscheidsetentje met de leden van de Bedumer gemeenteraad en de leden van het college van B&W, afgelopen zaterdag, heeft oud-burgemeester Henk Bakker een gemeentelijke erepenning ontvangen. De penning werd uitgereikt door locoburgemeester Menne van Dijk.

Henk Bakker (Utrecht, 1952) ontving de penning voor zijn verdiensten voor de Bedumer gemeenschap. Bakker woonde bijna 40 jaar in Bedum.  In die periode was hij actief voor de kerk, het bestuur van de Protestants Christelijke basisschool en voor de plaatselijke CDA-afdeling.

Bakker werd in februari 2010 geïnstalleerd als burgemeester van zijn woongemeente. Hij was daarvoor sinds 1976 werkzaam bij de gemeente Groningen. Daar was hij onder meer (waarnemend) gemeentesecretaris en directeur van de Milieudienst.

Als burgemeester van Bedum was hij een belangrijke spil in het vlot trekken van de plannen voor het centrum van Bedum. Onder meer als gevolg van de economische crisis van 2008 stagneerden die plannen. Bakker wist in samenwerking met verschillende partijen de ontwikkelingen in het centrum in gang te krijgen. De plannen worden nu gerealiseerd.

Bakker maakte zich ook verdienstelijk op het aardbevingsdossier. Hij speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen met onder andere minister Henk Kamp over  verschillende compensatieregelingen voor de regio.   Achter de schermen stond Henk Bakker verschillende gedupeerde inwoners  met raad en daad bij en zorgde onder meer voor vervangende huisvesting.

De oud-burgemeester vervulde daarnaast een cruciale rol in de totstandkoming van voorgenomen fusie van Bedum, De Marne, Eemsmond en Bedum. Die gemeenten gaan per 1 januari 2019 op in een gemeente die nu nog de werknaam 'Hoogeland' heeft.

Henk Bakker nam op 15 december 2016 afscheid van de Bedumer gemeenteraad. Hij ontving toen uit handen van CdK René Paas een Koninklijke onderscheiding: hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Die onderscheiding ontving hij ook voor zijn verdiensten voor de gemeente Groningen.

Met de gemeentelijke erepenning wil het Bedumer gemeentebestuur uitdrukking geven aan de grote waardering  voor de verdiensten van Henk Bakker voor Bedum en de Bedumer gemeenschap.