Nieuwsbericht Gemeentelijke erepenning voor Jan Wevers

Gepubliceerd op: 15 december 2017

Op vrijdag 15 december ontving Jan Wevers, scheidend coördinator van de Stichting Welzijn Bedum, de gemeentelijke erepenning. Hij ontving de penning uit handen van locoburgemeester Menne van Dijk. Dat gebeurde tijdens een afscheidsbijeenkomst in sociaal cultureel centrum 'De Meenschaar' aan de Kapelstraat in Bedum.

Berend Jan Wever werd in 1952 in het Gelderse Vorden geboren. Na afronding van de Sociale Academie wordt hij begin 1977 als projectleider van de toenmalige Stichting Bejaardenwerk Bedum aangesteld. Hij is dan net 25 jaar oud.

Eigen gezicht

Wevers geeft het ouderenwerk in Bedum vervolgens een eigen gezicht. Daarnaast is hij bijvoorbeeld ook actief op het gebied van de belangenbehartiging van gehandicapten en het jeugdwerk. Jan Wevers is grondlegger van de vacaturebank voor vrijwilligers en het steunpunt voor mantelzorgers.

Naast het welzijnswerk in Bedum was Wevers maatschappelijk actief. Zo legde hij in de jaren'80 van de vorige eeuw de basis voor betrekkingen met het toen nog communistische Polen. Daarmee onderhoudt de gemeente nog steeds banden. Ook was hij actief in de plaatselijke Vredesbeweging en stond hij mede aan de wieg van de Wereldwinkel. Wevers is nog steeds actief als belangenbehartiger voor individuele gehandicapten en 'nieuwe Bedumers'.

Erkentelijkheid

Jan Wevers gaat met ingang van 1 januari 2018 met pensioen. Hij is ruim 40 jaar verbonden geweest aan het welzijnswerk in Bedum. Hij ontvangt de gemeentelijke erepenning 'als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn verdiensten jegens de gemeente en de plaatselijke gemeenschap'.

In zijn toespraak meldde locoburgemeester Menne van Dijk over Jan Wevers onder meer het volgende: "Hij is de spil van alle activiteiten van het welzijnswerk in Bedum. Iemand met grote inzet maar ook een eigen mening. (...)  Als Jan niets zag in een activiteit of een nieuwe richting stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken en kostte het moeite om hem mee te krijgen. Maar als hij zag dat het goed was, ging hij er helemaal voor."

Erepenning Bedum voor Jan Wevers
Foto: Pieter Postma (i.o.v. Herman Spier, Bedum)