Nieuwsbericht Gemeentebestuur enthousiast over plannen voor Molenweg/Boterdiep Wz

Gepubliceerd op: 02 december 2013

Krijthe State
Het Bedumer makelaarskantoor Dijk & De Vries Vastgoed heeft, in samenwerking met Adviesbureau Van der Plas en Feddema architecten, plannen ontwikkeld voor nieuwbouw op de hoek van de Molenweg en Boterdiep Wz in Bedum. De plannen kunnen op steun van het Bedumer college rekenen. Dat is enthousiast over de invulling van de locatie waar nu nog twee bankgebouwen staan. De plannen gaan uit van de bouw van een appartementencomplex met negen woningen. De geplande nieuwbouw doet qua uitstraling denken aan het hotel Krijthe dat er in het verleden heeft gestaan. Het complex is dan ook ‘Krijthe State’ gedoopt. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de plannen ‘goed aansluiten bij de maat, de schaal en de verkaveling in het oude centrum van het dorp.’

Upgrading centrum

Op de locatie waar de Krijthe State moet verrijzen, staan nu nog twee niet meer gebruikte bankgebouwen. Het gemeentebestuur verwacht niet dat die gebouwen weer een dienstverlenende functie zullen krijgen; aan kantoorruimte is nauwelijks meer behoefte. Het college heeft daarom in principe geen bezwaar om de bestemming te veranderen in die van wonen. Het spreekt van ‘een upgrading  van het centrum’. In het complex komen negen koopappartementen. De woningen op de begane grond krijgen elk een tuin aan de voorkant en een eigen entree. De bewoners kunnen aan de achterkant van het complex parkeren. In de plannen wordt ervan uitgegaan dat de entree van de bloemenzaak,  die achter de bankgebouwen ligt, wordt verplaatst. Met de eigenaar van die zaak en met omwonenden is in beginsel al overeenstemming bereikt. Die gaan akkoord met de nieuwbouw.

Aanwinst voor Bedum

Het gemeentebestuur hoopt dat de plannen ook doorgang gaan vinden. Wethouder Henri te Velde heeft het over ‘een aanwinst voor Bedum’. “Op de plek stond vroeger dat hotel. Een heel kenmerkend en karakteristiek gebouw. Deze plannen halen het verleden op een schitterende manier terug. Ik hoop van harte dat het project van de grond komt: de locatie verdient een betere invulling dan nu het geval is.”