Nieuwsbericht Gemeentebestuur en BVGB bij Loonbedrijf Wieringa op bezoek

Gepubliceerd op: 22 februari 2012

Bedrijfsbezoek Wieringa februari 2012
Peter Wieringa, zoon van grondlegger Arie, nam in 2001 het bedrijf van zijn vader over. En wist in iets meer dan 10 jaar tijd de omvang van het bedrijf meer dan te verdubbelen. Met een omzet van ruim 5,5 miljoen euro en een personeelsbestand dat in drukke tijden zo’n 70 werknemers telt, is het Bedumer loonbedrijf één van de grootste particuliere werkgevers in de gemeente.

 

Van veehouderij naar loonbedrijf

Het bestuur van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum en het college van b. en w. brachten op dinsdag 21 februari een bezoek aan Loonbedrijf Wieringa. De basis daarvoor werd in 1971 gelegd door Arie Wieringa, die besloot zijn veehouderij aan Ter Laan in Bedum van de hand te doen en zijn geluk in het loonwerk te beproeven. Het bedrijf was aanvankelijk gevestigd aan Ter Laan, maar groeide daar uit de jas. Aan de overkant van het Boterdiep werd in 1984 nieuwe bedrijfsruimte gevonden in een voormalige steenfabriek. Op die locatie zit het bedrijf nu nog. In de loop van de jaren breidde het uit op naastgelegen percelen.

Indrukwekkend machinepark

De omvang van het machinepark is indrukwekkend. Tientallen kranen, oogstmachines, vrachtwagens, tractoren – waaronder vijf stuks die met satellietnavigatie kunnen werken – spelen in  op elke vraag uit de markt. Het bedrijf is voornamelijk bezig in de agrarische sector maar werkt ook voor particulieren en overheden. Buurman Friesland Campina maakt eveneens gebruik van Wieringa’s diensten en heeft het vervoer van slib dat bij het fabricageproces vrijkomt aan het loonbedrijf gegund. Vrachtauto’s van Wieringa vervoeren het product van de Bedumer zuivelfabriek naar een afnemer in Lelystad.

Bedrijfsbezoek Wieringa februari 2012, 2

 

Van Reitdiep tot het Eemskanaal 

Het werkgebied van Wieringa wordt ruwweg begrensd door het Reitdiep en het Eemskanaal. “Dat zijn niet alleen fysieke barrières; ze vormen kennelijk ook psychologische grenzen”, aldus directeur Peter Wieringa.  Die  aangeeft te kiezen voor maar beperkte groei: “Het moet wel te overzien blijven.” Loonbedrijven zijn in de regio niet dun gezaaid. Peter Wieringa weigert echter te concurreren op prijs. “Ons materieel is goed. Ons personeel is deskundig. En bij ons is afspraak ook afspraak; we staan voor wat we beloven. Daar redden we het prima mee.” Meer efficiëncy, daarnaar streeft het bedrijf de komende jaren. “Loonkosten bedragen bijna de helft van de uitgaven. Dat kan omlaag door nog efficiënter te werken.”  Ten koste van dat personeel moet het overigens niet gaan, vindt de directeur: “We werken met een groep erg gemotiveerde mensen. Het verloop onder het personeel is klein. Veel werknemers begonnen hier toen ze van school kwamen en maakten binnen het bedrijf carrière. Die hebben binding met het bedrijf en dat komt niet alleen onze klanten ten goede.”

De gemeentebestuurders en de bestuursleden van de Bedumer ondernemersvereniging bezochten Loonbedrijf Wieringa in het kader van de bedrijfsbezoeken die drie tot vier keer per jaar plaats hebben. De bezoeken worden voorbereid door de BvgB.