Nieuwsbericht Gemeente peilt tevredenheid bewoners

Gepubliceerd op: 29 oktober 2013

Rond de 1.500 Bedumers ontvangen volgende week een oproep om mee te doen aan een enquête die in opdracht van de gemeente door I&O Research uit Enschede wordt uitgevoerd. In de enquête staan vragen over de beleving van Bedum als woongemeente en de kwaliteit van het bestuur en de gemeentelijke dienstverlening.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het project ‘Waar staat je gemeente’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Naast de enquête worden ook bezoekers van de publiekbalies in het gemeentehuis bevraagd over hun ervaringen. Het project van de VNG heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten verder te verhogen. Geregeld onderzoek onder de inwoners van gemeenten is daarvan een van de onderdelen. Gemeenten kunnen de resultaten onderling vergelijken en van elkaar leren.

Om inzicht te krijgen in de vraag hoe de bewoners tegen de gemeente aankijken, worden 1.500 Bedumers uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. De lijst  kan kosteloos worden teruggestuurd naar het onderzoeksbureau I&O Research. Het bureau verwerkt de enquêtes en rapporteert de uitkomsten aan de gemeente. De resultaten worden naar verwachting nog voor het eind van dit jaar bekend.

De gemeente hield in 2011 een vergelijkbaar onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de gemeentelijke dienstverlening door de inwoners goed wordt beoordeeld: die kreeg van de ondervraagden een 8. Op sommige onderdelen van de dienstverlening werd zelfs een 9 gehaald; dat is uitzonderlijk hoog. Ook Bedum als woongemeente scoort goed: een 7,1 Dat is hoger dan het provinciale en landelijke gemiddelde.  de enquête wordt dit jaar ook gevraagd of de inwoners vinden dat de gemeente gebruik moet gaan maken van ‘social media’ als Twitter en Facebook. Verder wordt bezoekers aan gemeentelijke balies gevraagd op welke dag en op welke dagdelen het gemeentehuis bij voorkeur geopend zou moeten zijn.