Nieuwsbericht Gemeente overlegt met NAM; kans op aardschokken door klein gasveld Bedum ‘nihil’

Gepubliceerd op: 06 februari 2013

Wethouder Henri te Velde van Bedum heeft gisteren overleg gehad met vertegenwoordigers van de NAM. In dat overleg is gesproken over de gaswinning aan de Wolddijk bij Bedum. Vanaf die locatie wordt binnenkort een nieuwe boring richting Noordwolde gedaan. De NAM heeft de gemeente verzekerd dat de kans op bevingen uit dit kleine veld 'nihil' is.

NAM begint half februari met de voorbereidingen voor de nieuwe boring. Door de recente onrust  door de bevingen die veroorzaakt worden door de winning in het Slochteren-veld wilde het Bedumer college zo snel mogelijk duidelijkheid over de mogelijke risico's van de boringen bij Bedum.

Noordwolde

De nieuwe boring aan de Wolddijk heeft tot doel een gasveld op een diepte van drie kilometer bij Noordwolde te winnen. Om vragen in dat dorp te voorkomen, heeft de gemeente er bij NAM op aangedrongen om in overleg te gaan met Plaatselijk Belang Noordwolde. NAM heeft dat toegezegd. 

NAM legt uit

Op verzoek van het Bedumer college komen vertegenwoordigers van NAM in de raadscommissievergadering van 14 februari uitleg geven over de gaswinning bij Bedum. Het aanvangstijdstip van de vergadering is daarom vervroegd. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is ook live te volgen via de website van de gemeente.

Eén miljard kuub

Het Bedumer veld kent geen verbinding met het veel grotere Slochterenveld. Dat blijkt onder meer uit het type gas; dat uit het Bedumer veld is hoog-calorisch. Het Slochteren-veld levert laag-calorisch gas. NAM verwacht uit het veld Bedum één miljard kubieke meter gas te kunnen winnen. Dat is een fractie van dat wat uit het veel grotere Slochteren-veld wordt gewonnen; dat had aanvankelijk bijna 3.000 miljard kubieke meter gas.

Zeldzaam

Het veld Bedum is een van de 175 kleinere gasvelden die NAM in exploitatie heeft. In de praktijk blijkt dat aardbevingen door gaswinning in die kleinere velden zeldzaam zijn. Uitzondering daarop vormt de winning bij het Drentse Roswinkel. De aardbevingen die er in het verleden plaats hadden, waren volgens NAM het gevolg van de geologische omstandigheden daar. De winning bij Roswinkel is gestaakt omdat het veld goeddeels leeg is.