Nieuwsbericht Gemeente Bedum organiseert Kindergemeenteraad

Gepubliceerd op: 09 februari 2018

Op donderdag 15 februari a.s. organiseert ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat in samenwerking met de gemeente Bedum een Kindergemeenteraad. Aan dit pro­ject zullen 16 leer­lingen van de 'Togtemaarschool' uit Bedum en ''t Groenland' uit Zuidwolde meedoen. Zij houden zich een middag lang op het gemeente­huis bezig met lokale poli­tiek. Tijdens deze dag bedenken ze concrete plannen in het kader van het thema gezonde levensstijl. De gemeen­te heeft voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van €2.500,- beschikbaar.

De Kindergemeenteraad heeft als doel kinderen meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.

Programma

Tijdens de werkdag op het gemeentehuis voeren de leerlingen gesprekken met raadsleden. Zij vertellen de kinderen over hun werk en geven hun standpunten over het thema gezonde levensstijl. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen.

's Avonds adviseren de leerlingen in een Kindergemeenteraadsvergadering de gemeenteraad over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Een unieke kans dus om als kind daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

De werkdag duurt van 13.00 tot 19.30 uur. De Kindergemeenteraadsvergadering wordt 's avonds vanaf 18.00 uur voorgezeten door burgemeester Erica van Lente. Belangstellenden zijn dan van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en de span­nende discussie te volgen die moet leiden tot het beste pro­ject.

Wat is ProDemos?

ProDemos is het 'Huis voor democratie en rechtsstaat'. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Zie www.prodemos.nl.