Nieuwsbericht Geen doorgaand verkeer op De Vlijt Bedum

Gepubliceerd op: 06 oktober 2017

De voorlopig laatste fase van de vernieuwing van de riolering van De Vlijt in Bedum gaat op donderdag 12 oktober in. Daarvoor is het nodig de weg te stremmen tussen de Bazuinslaan/Cremersrijge  en de kinderopvang van Kids2B. Die opvang blijft per auto bereikbaar vanaf de Waldadrift.

De stremming duurt naar verwachting tot 2 november. Daarna is doorgaand verkeer weer mogelijk.

De riolering in het overige deel van De Vlijt wordt vanaf begin volgend jaar aangepakt. We komen te zijner tijd terug op de gevolgen daarvan. Bewoners en ondernemers van het oostelijke deel van de weg worden tijdig geïnformeerd.

Als de werkzaamheden aan het riool in De Vlijt zijn uitgevoerd, wordt begonnen met de herinrichting van de Waldadrift. Ook wordt de riolering daar aangepakt.