Nieuwsbericht Fysiotherapie 'Den Ommelanden': optimistisch over toekomst

Gepubliceerd op: 14 september 2017

Dinsdag 12 september brachten het bestuur van de Bedumer bedrijvenvereniging (BvgB) en het college van B&W een bezoek aan de Bedumer vestiging van fysiotherapiepraktijk Den Ommelanden. De praktijk, met nog zes andere vestigingen in Noord-Groningen en de stad Groningen, is een grote speler in de markt.

Naast ondersteunend personeel telt Den Ommelanden 28 gespecialiseerde fysiotherapeuten. Die specialisten bestrijken nagenoeg alle 11 deelgebieden die het vak kent. "We mogen ons een zogenaamde 'Plus-praktijk' noemen. We voldoen aan de hoogte eisen die zorgverzekeraars stellen en kunnen maatwerkafspraken met ze maken," vertelt Jan Plenter, die het gezelschap namens De Ommelanden bijpraatte.

De status als 'Plus-praktijk' brengt wel zware verplichtingen met zich mee, zegt Plenter. "Zulke praktijken worden jaarlijks doorgelicht en om zonder kleerscheuren door zo'n audit te komen, moet je de zaken administratief en procesmatig helemaal op orde hebben. Dat is een keerzijde van het bedrijfsmatiger maken van de zorg: de bureaucratie is toegenomen en dat vereist veel tijd en energie."

Bijna een kwart van de Nederlanders maakt gebruik van fysiotherapie. In de sector gaat jaarlijks een bedrag van 1,4 miljard euro om. Jan Plenter: "In vergelijking met de tarieven in 2007 zijn onze huidige tarieven nauwelijks gestegen. Dat is een gevolg van de druk die zorgverzekeraars op de sector leggen. Die leidt er ook toe dat vooral kleine praktijken in zwaar weer zitten."

Plenter is desondanks niet pessimistisch over de toekomst. "Er liggen zeker kansen. De vergrijzing, bijvoorbeeld, leidt tot een toename van het aantal cliƫnten. Het beleid van ziekenhuizen om patiƫnten zo kort mogelijk onder dak te houden, speelt onze sector ook in de kaart. Verder krijgt de fysiotherapie meer en meer wetenschappelijke basis. Daarmee winnen we aan geloofwaardigheid."

Den Ommelanden hoopt in 2019, samen met onder meer de Bedumer huisartsen, tandartsen en het CJG, intrek te nemen in het nieuwe gezondheidscentrum dat op het huidige parkeerterrein aan De Vlijt in Bedum moet komen.

Het bezoek van de bestuursleden van de BvgB en de leden van het college van B&W had plaats in het kader van de bedrijfsbezoeken. Die worden drie tot vier keer per jaar gehouden. De bezoeken worden georganiseerd door ondernemersvereniging BvgB.