Nieuwsbericht Erepenning voor drie Bedumers

Gepubliceerd op: 04 november 2018

Burgemeester Erica van Lente van Bedum reikte afgelopen zaterdagavond erepenningen uit aan drie inwoners van de gemeente Bedum. Dat gebeurde tijdens het slotstuk van het festival 'Bedum Broest', met onder andere de première van de 'Walfridussymfonie' door muziekvereniging Wilhelmina.

Mevrouw A.B. (Aly) Zuurveen (78) uit Zuidwolde is op verschillende terreinen vrijwillig actief en actief geweest in haar woonplaats. Ze was onder meer langdurig actief in de plaatselijke ijsvereniging en in het nutsdepartement. Ook voor Plaatselijk Belang Zuidwolde was ze 20 jaar actief. Ze organiseerde onder meer de Sinterklaasintocht in het dorp en regelde de kerstboom. Vanaf 1995 is ze als vrijwilliger actief voor de ouderensoos voor Zuid- en Noordwolde.

Mevrouw Zuurveen krijgt de penning omdat zij zich langdurig en in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt in haar woonplaats.

B.J. (Bert) van Dijken (52) uit Bedum is, naast kerkorganist, al ongeveer 40 jaar actief binnen de muziekvereniging 'Wilhelmina' uit zijn woonplaats. Hij is langdurig actief als muzikaal leider/ dirigent. Van Dijken  is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de vitaliteit van de vereniging, die meer dan 100 leden telt. Hij was verder een belangrijke drijvende kracht achter de realisatie van het eigen onderkomen van de vereniging op het sportcomplex in Bedum: het 'Wilhelminahuis'. Ook verzorgde hij muzieklessen op de basisscholen in Bedum.

De heer Van Dijken ontvangt de penning voor zijn langdurige verdiensten voor het plaatselijke culturele leven.

De heer J. (Jakob) van Dijk (76) uit Bedum was rond de 20 jaar lang voorzitter van de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB); een van de grootste ondernemersverenigingen in de provincie Groningen. Hij was medeverantwoordelijk voor de uitstekende contacten tussen de gemeente en de ondernemers. Rond 2010, nadat hij het voorzitterschap had neergelegd,  verkeerde de vereniging in een crisis. Na zijn terugkeer als voorzitter wist hij snel weer rust in de gelederen te krijgen. Jakob van Dijk was nauw betrokken bij de vriendschappelijke betrekkingen tussen Bedum en het Pools Zbaszynek. Hij gold daar als een geziene en gerespecteerde vraagbaak voor ondernemers.

De heer Van Dijk ontvangt de penning voor zijn langdurige verdiensten voor het plaatselijk bedrijfsleven.

2018-11-03 Erepenningen Bedumers