Nieuwsbericht Ellerhuizen en Thesingerweg op de schop

Gepubliceerd op: 23 mei 2014

Ellerhuizen en de Thesingerweg bij Bedum worden binnenkort opgeknapt. De constructie van de wegen wordt verzwaard door het aanbrengen van twee lagen asfalt en de bermen van Ellerhuizen worden verhard met beton. Als gevolg van de werkzaamheden zijn beide wegen gestremd van 26 mei tot 8 juli.

Het werk aan Ellerhuizen en de Thesingerweg gebeurt in het kader van een gemeentelijk project dat tot doel heeft buitenwegen geschikt te maken voor het steeds zwaarder wordende vracht- en landbouwverkeer. Door verharding van de wegbermen wordt de verkeersveiligheid verder bevorderd; met name fietsers kunnen veiliger uitwijken. Van bermverharding van de Thesingerweg is onder meer vanwege de kosten afgezien. Die weg vervult ook een minder belangrijke doorgaande functie dan Ellerhuizen.

Stremming niet voor bewoners en bestemmingsverkeer

De bewoners van Ellerhuizen en de Thesingerweg kunnen hun panden tijdens het werk gewoon bereiken. Dat geldt ook voor bestemmingsverkeer.  Doorgaand verkeer op de twee wegen is echter niet mogelijk. Om de bewoners van de wegen snel op de hoogte te stellen van wijzigingen en vertragingen in het werk heeft de gemeente een sms-service in het leven geroepen.

Subidie EU

De kosten van de verbetering van de twee wegen bedragen in totaal ongeveer 450.000 euro.  De EU subsidieert de wegaanpak met een bedrag van 160.000 euro.  Vorig jaar werden al zes andere wegen in het buitengebied van de gemeente aangepakt. Ook daarvoor leverde de EU geld.

Wethouder Johannes de Vries van Openbare Werken is tevreden: “Vorig jaar leek het er nog op dat de verbetering van de beide wegen in de koelkast moest. We hebben de provincie echter zo ver weten te krijgen dat er Europees geld voor beschikbaar kwam. Daardoor is het gelukkig mogelijk om Ellerhuizen en de Thesingerweg toekomstbestendig én veiliger te maken. Daarmee investeren we in een gezonde agrarische sector en in verkeersveiligheid.”

Een aantal wegbermen in het buitengebied is nog niet verbeterd, zoals bijvoorbeeld de Wolddijk. “Het staat te bezien of die wegen op korte termijn kunnen worden aangepakt. Zonder externe financiële bijdragen lukt het niet; daarvoor ontbreekt het de gemeente aan geld. Europese fondsen zijn voorlopig niet meer beschikbaar. We zullen dus noodgedwongen moeten wachten op betere tijden”, zegt De Vries.