Nieuwsbericht Drie Bedumers Koninklijk onderscheiden

Gepubliceerd op: 26 april 2016

Drie inwoners van de gemeente Bedum zijn Koninklijk onderscheiden. Ze ontvingen de onderscheiding  uit handen van burgemeester Henk Bakker. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Trefcentrum Bedum. Alle drie Bedumers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lintjes 2016 Foto Egbert Euser, Zuidwolde

De heer Sieger Tonnis de Groot

De heer Sieger Tonnis de Groot (57) ontving de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten voor de Oranjevereniging  (van 1990 tot 2011) en voor de ijsvereniging in zijn woonplaats Zuidwolde. Voor die laatste vereniging is hij sinds 1996 actief. Ook is hij vanaf 1996 actief binnen de Historische Vereniging gemeente Bedum.  Sieger Tonnis de Groot vervulde gedurende ongeveer 35 jaar diverse functies bij de voetbalvereniging Noordwolde. Ook was hij medeauteur van een boek over de muziekvereniging Uno Animo uit Zuidwolde.  Daarnaast was hij twaalf jaar lang bestuurslid van de 'Boeskoolcommissie', die jaarlijks een dorpsfeest in Zuidwolde organiseerde.

Mevrouw Jansje-Hoekzema-Oskam

Mevrouw Jansje Hoekzema-Oskam (73) uit Bedum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau in verband met haar vrijwillige activiteiten voor onder meer de gymvereniging Balans/DIO. Van die vereniging is ze sinds 1957 lid. In de jaren 1962-1985 was ze secretaris en voorzitter van de vereniging. Ze was in de jaren 1960 tot 2013 trainer en leidster en gaf daarnaast onder meer ouderengymnastiek in Stedum en Sauwerd Vanaf 2001 is ze voorzitter van de Hervormde Vrouwengroep, voorheen de Hervormde Zusterkring. In de jaren. 1980 tot 2005 was ze actief in de stuurgroep die zich beijverde voor de restauratie van de monumentale NH Walfriduskerk in Bedum. Voor de Nederlands Hervormde kerk in haar woonplaats verricht ze diverse vrijwillige werkzaamheden, waaronder bezoekwerk.

De heer Tinus Smit

De heer Tinus Smit (73) uit Bedum ontving een Koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwillige werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Bedum. Die verricht hij sinds 1991. Hij was onder meer ouderling. Sinds 2008 verricht hij diverse vrijwillige werkzaamheden voor 'Opmaat' in Bedum; een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Tinus Smit is sinds 2003 voorzitter van de Cantorij Bedum. Vanaf 1986 is actief in de Christelijk Gemengde Zangvereniging 't Korenbloempje in Bedum. Hij vervulde onder meer het voorzitterschap. Sinds 1990 organiseert Tinus Smit de kerst ochtendzang in Bedum. Hij is tot slot voorzitter van de vrijwillige verkeersregelaars. Deze functie vervult hij sinds 2005.