Nieuwsbericht Draag kandidaten aan voor de waarderingsprijs vrijwillige inzet van een persoon en een groep

Gepubliceerd op: 23 oktober 2012

Dit jaar voor de vijfde maal reikt de gemeente Bedum, in samenwerking met de Stichting Welzijn Bedum, twee waarderingsprijzen uit voor vrijwillige inzet:

  1. waarderingsprijs voor een individuele vrijwilliger;
  2. waarderingsprijs voor een vrijwilligersgroep.

Inwoners van de gemeente Bedum kunnen voor beide categorieën kandidaten voordragen door het invullen van een eenvoudig formulier. Een deskundige jury (bestuur Stichting Welzijn Bedum) kiest uit beide categorieën drie genomineerden en de uiteindelijke winnaars, die een fraaie prijs met oorkonde uitgereikt krijgen door wethouder Menne van Dijk van de gemeente Bedum.

De gemeente Bedum vindt het van groot belang dat duidelijk blijkt hoe belangrijk het vrijwilligerswerk ook in onze gemeente is; ze wil op deze wijze de waardering ervoor uitdrukken. Het kan gaan om vrijwillige inzet in de volgende “sectoren”:

welzijn en leefbaarheid; zorg en dienstverlening; sport en vrijetijdsbesteding; kunst en cultuur; natuur en milieu en samenleving, politiek en kerk.

 Als (minimale) eisen, aan kandidaten te stellen, gelden:

  • De vrijwillige inzet is gedurende meerdere jaren getoond in één of meer van de genoemde sectoren;
  • De vrijwillige inzet is onbetaald verricht (eventueel behoudens in vrijwilligerswerk gangbare vergoedingen);
  • Betrokkene is inwoner van (of de vrijwilligersgroep is werkzaam in) de gemeente Bedum;
  • De vrijwillige inzet is controleerbaar voor de jury.

Hoe gaat één en ander in z’n werk, van kandidaatstelling tot uitreiking?

 U kunt een individu en/of een groep als kandidaat voordragen; u kunt daartoe gebruik maken van een formulier, dat verkrijgbaar is bij de Bibliotheek, Kapelstraat 11 en bij “de Schakel”, de Vlijt 1 in Bedum. Er is een kort reglement van toepassing. Opgave van kandidaten kan ook via www.welzijnbedum.nl; op de startpagina klikt u op de link onder “nieuws”.

  1. U beantwoordt de vragen en stuurt uiterlijk 10 november 2012 het formulier in.
  2. In november/december maakt de jury, bij voldoende kandidaten, drie individuele vrijwilligers en drie vrijwilligersgroepen bekend; in de plaatselijke krant worden deze genomineerden aan u voorgesteld.
  3. Op 12 december 2012 is er een feestelijke bijeenkomst, waarbij in aanwezigheid van de genomineerden de winnaars bekend worden gemaakt en vindt uitreiking van de prijzen plaats door wethouder Menne van Dijk van de gemeente Bedum. Uiteraard wordt daar uitvoerig verslag van gedaan.

Doe mee en zet een persoon of groep in het zonnetje die het verdient!! Meer informatie is verkrijgbaar bij de Stichting Welzijn Bedum, p/a de Vlijt 1, 9781 NP Bedum, tel. 3015549.