Nieuwsbericht Dorpenronde Zuidwolde

Gepubliceerd op: 19 april 2011

De gemeente organiseert op maandag 9 mei een dorpenronde in verenigingsgebouw De Kern in Zuidwolde. Daar kunt u onder meer uw visie en ideeën kwijt over het op te stellen gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. Verder wordt er ingegaan op andere actuele zaken die in het dorp spelen.

Agendapunten aandragen

U kunt agendapunten aandragen. Het college gaat er die avond dan op in. Heeft u iets voor de dorpenronde? Meldt u dat dan. Bij voorkeur per e-mail: p.kremer@bedum.nl . Schriftelijk kan ook: Gemeente Bedum, afdeling Voorlichting, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Uw punten moeten vóór 29 april binnen zijn!

In de Noorderkrant van 4 mei aanstaande komt de volledige agenda te staan. De avond begint om 19.30 uur.

N.B. Als het gaat om ‘gewone’ klachten of opmerkingen over bijvoorbeeld haperende straatverlichting, onderhoud openbaar groen en dergelijke, meldt u dat digitaal of via 050-3018911. Openbare Werken maakt er dan werk van. Zulke zaken worden in de dorpenronde niet behandeld!