Nieuwsbericht Diverse stremmingen in Bedum

Gepubliceerd op: 02 juli 2012

Verschillende woonstraten in Bedum die uitkomen op de Waldadrift en Boterdiep Oz worden de komende weken gestremd. Dat is nodig omdat er ‘inritconstructies’ worden aangebracht. Dit zijn drempels die automobilisten er op attenderen dat ze een 30-kilometer gebied in rijden. De constructies dwingen tot beperking van de snelheid. Het gaat om de inritten van De Populieren, De Wilgen,  Ommelanderdrift, Ceresakker en De Zwaan vanaf de Waldadrift en de twee inritten van De Drie Rozen vanaf Boterdiep Oz. Om de hinder voor bewoners – het gaat om wegen die woonwijken ontsluiten – te beperken, wordt het werk gefaseerd uitgevoerd.

Start 4 juli 

Op 4 juli wordt begonnen met de aansluiting van De Populieren op de Waldadrift. Die is tot en met  9 juli afgesloten. Daarna volgt de inrit van de Ommelanderdrift.Dat werk begint op 6 juli  en is op 11    juli klaar. Vervolgens  is de uitrit van  De Wilgen op de Waldadrift aan de beurt. Die is van  10 tot en met 13 juli  gestremd. De inrit van de Ceresakker is van 12  tot en 17 juliafgesloten voor het verkeer.     De inritvan De Zwaan  is van 16 tot en met 19 juli gestremd.

Als laatste worden de inritten van De Drie Rozen vanaf Boterdiep Ozaangepakt. Begonnen wordt met de zuidelijk gelegen inrit. Die is van 18  tot en met 24 juli gestremd. De noordelijk inrit  is het sluitstuk van het werk.  De stremming daarvan duurt van  23 tot en met 27 juli.