Nieuwsbericht Deel Ter Laan 4 wordt afgerond

Gepubliceerd op: 08 juli 2013

Na de bouwvakvakantie wordt een begin gemaakt met de afwerking van een deel van de wijk Ter Laan 4 in Bedum. De gemeente en projectontwikkelaar Plegt-Vos ontvingen signalen van bewoners van de nieuwbouwwijk dat die afwerking te lang op zich laat wachten. Na overleg tussen gemeente en Plegt-Vos is besloten dit op korte termijn af te ronden.

Ter Laan 4 is sinds 2008 in ontwikkeling. Er komen rond de 335 woningen. Door de crisis op de woningmarkt verlopen de verkopen daar langzamer dan was verwacht. De wijk zou in 2016 klaar moeten zijn; die prognose is inmiddels bijgesteld. Er wordt nu vanuit gegaan dat Ter Laan 4 in 2020 wordt afgerond.

Als gevolg hiervan is ook de afwerking van de wijk vertraagd. In bepaalde straten liggen nog geen trottoirs, ontbreekt voldoende straatverlichting en zijn nog geen groenvoorzieningen aangelegd. Ook ontbreekt definitieve bestrating op rijbanen.

De gemeente ontving signalen van ontevreden bewoners. Daarop is overleg met de projectontwikkelaar gestart. Plegt-Vos erkent de problemen en ziet in dat de wijk zichzelf in de huidige gedaante niet optimaal verkoopt. Daarom is tot actie besloten.

Na de bouwvak zullen Ter Laan, en delen van Aalscholver, Kuifeend en Meerkoet worden afgerond. Er komen trottoirs, straatverlichting en groenvoorzieningen. De rijbanen worden verder bestraat. Plegt-Vos en de gemeente verwachten dat het werk in de loop van de komende herfst klaar is.

Na de bouwvak wordt ook begonnen met de aanleg van een speeltuintje op een grasveld aan Aalscholver/Valk. De buurtkinderen mochten de inrichting van dat speeltuintje zelf bepalen. De speelvoorziening is naar verwachting rond het begin van de herfst klaar.

Alle bewoners van de Bedumer nieuwbouwwijk hebben onlangs een nieuwsbrief ontvangen. Daarin wordt ingegaan op de afwerking en de aanleg van de speeltuin. In de nieuwsbrief wordt ook aandacht besteed aan de toekomstige oostelijke rondweg om Bedum en de mogelijk uitbreiding van de Bedumer vestiging van Friesland-Campina op de oostelijke oever van het Boterdiep.

De wijkbewoners worden na de bouwvakvakantie door gemeente en Plegt-Vos geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden.