Nieuwsbericht De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum ondertekenen convenant CJG Noord-Groningen

Gepubliceerd op: 20 juni 2012

De vier gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum geven samen vorm aan de inrichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het CJG Noord-Groningen. Op 21 juni aanstaande vindt de officiële ondertekening van het convenant plaats. Bijzonder is dat onderwijs en voorschoolse voorzieningen, naast alle andere CJG (keten)partners, meedoen en betrokken zijn binnen het CJG van de vier gemeenten. Dat maakt dat het CJG Noord-Groningen een nog breder en diverser aanbod heeft voor ouders en jongeren.

Ouders en jongeren nauw betrokken

De vier gemeenten vinden het van belang dat ouders en jongeren betrokken worden bij het CJG Noord-Groningen. Ouders en jongeren weten immers zelf het beste aan welke (lichte) opvoedkundige hulp en tips zij behoefte hebben. Jaarlijks worden er daarom per gemeente bijeenkomsten georganiseerd met ouders. Jongeren worden via jongerenwerk gepolst en actief betrokken. Zo zijn in de vier gemeenten jongeren altijd zelf nauw betrokken bij de bouw en/of renovatie van jeugdsozen. De eigen kracht van het kind en gezin staat centraal in de werkwijze van het CJG.

Meer informatie over het CJG in Bedum vindt u op www.cjg.bedum.nl