Nieuwsbericht Dag van de leerplicht: 'maak je verhaal af' in Bedum, De Marne en Winsum

Gepubliceerd op: 17 maart 2014

Op 20 maart is het weer de Dag van de Leerplicht. Op deze dag wordt er in heel Nederland extra aandacht gegeven aan het recht op onderwijs en de leerplicht. Ook de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum besteden extra aandacht aan het belang van het halen van een startkwalificatie. Dit jaar is het thema van de Dag van de Leerplicht dan ook: ‘School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?’ 

Leerplichtspreekuren

De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum proberen, in samenwerking met scholen en hulpverlenende instanties, zoveel mogelijk preventief te handelen als er sprake is van schoolverzuim. De drie gemeenten houden daarvoor onder andere leerplichtspreekuren op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Doel is om leerlingen met beginnend verzuim te helpen hun schoolgang te verbeteren. De leerplichtambtenaar en de leerling gaan samen op zoek naar de reden van het verzuim en bedenken oplossingen.

Startkwalificatie

Bij regelmatig schoolverzuim worden leerlingen samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek bij de leerplichtambtenaar. Tijdens dit gesprek gaan leerplichtambtenaar, ouders en leerling samen op zoek naar de reden voor het schoolverzuim en naar oplossingen om de schoolgang te verbeteren. Het doel is dat de leerling weer optimaal gebruik maakt van zijn recht op onderwijs en een startkwalificatie haalt.

‘School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?’

Het is goed om het recht op onderwijs en de leerplicht op een dag als deze extra onder de aandacht te brengen. Maar ook de rest van het jaar zijn er dagelijks honderden leerplichtambtenaren bezig om leerplichtige jongeren te helpen hun ‘verhaal af te maken’. Doel is daarbij om jongeren te helpen een startkwalificatie te halen. Dit is een MBO-diploma op niveau 2 of hoger of een Havo-/VWO-diploma. Met een startkwalificatie staan jongeren sterker op de arbeidsmarkt.