Nieuwsbericht Controle hondenbelasting en WOZ-gegevens

Gepubliceerd op: 16 september 2015

Binnenkort start de gemeente weer  met de controle op de aanwezigheid van honden. Deze controle vindt jaarlijks plaats voor de hondenbelasting. In een ruime  steekproef wordt ieder jaar een deel van de gemeente doorlopen. Naast hondenbezit worden nog een aantal andere gegevens meegenomen in de controle.  Ook de woningen worden op verschillende kenmerken beoordeeld. Denk hierbij aan  de aan- en/of  afwezigheid van bijgebouwen en onderhoud. Deze gegevens zijn van belang voor de waardevaststelling  in het kader van de Wet WOZ.

Ingeschrevenen en huisnummering

Naast de controle op de aanwezigheid van honden en de WOZ-gegevens wordt ook nog het aantal ingeschrevenen per adres (GBA) gecontroleerd. Tot slot de huisnummering. Een goede huisnummering is ook in uw eigen belang. Denk aan de postbezorging, maar ook als u in noodgevallen hulpdiensten nodig heeft.

De controles worden uitgevoerd door gediplomeerde controleurs/ taxateurs, deze  zijn in de komende maanden op pad in de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Middelen, onderdeel Belastingen / WOZ: 050-3018293 / 3018271 of via de e-mail: gemeente@bedum.nl