Nieuwsbericht College wil 'strategische aankoop' winkelpand in verband met centrumplannen

Gepubliceerd op: 21 januari 2015

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het pand De Vlijt 10 in het centrum van Bedum aan te kopen. Met deze aankoop denkt het college de vaart in de verdere ontwikkeling van de centrumplannen voor het dorp te kunnen houden. In het pand zijn drie winkels gevestigd. Eén winkelunit staat leeg.

Het is de bedoeling dat De Vlijt 10 wordt gesloopt en dat het parkgebied aan de zuidkant van De Vlijt het 'centrum in wordt getrokken'. Het gebied wordt ingericht als een parkeerplaats met groen.

Het college stelt de raad voor het pand voor 895.000 euro te kopen. Het pand is nu nog in het bezit van een projectontwikkelaar die meer onroerend goed in het centrum van Bedum bezit. De huidige huurders kunnen tot 1 januari 2016 in het pand blijven zitten; daarna wordt het gesloopt. Voor de winkeliers worden alternatieven gezocht. De gemeente bemiddelt daarin.

Centrum aantrekkelijker

Met de onlangs begonnen nieuwbouw voor het wooncentrum voor ouderen, Bederawalda, is de ontwikkeling van de centrumplannen in gang gezet. Met die plannen wil de gemeente het centrum van Bedum aantrekkelijker maken als woon, winkel en  verblijfsgebied. Er wordt gewerkt aan modernisering en mogelijk ook uitbreiding van het winkelareaal, de komst van een gezondheidscentrum en de bouw van appartementen.

Voor de realisering van de centrumplannen heeft het college een fonds in het leven geroep. De aankoop van De Vlijt 10 wordt daar deels uit gefinancierd. Het gaat om een bedrag van vier ton. Voor het andere deel – 495.000 euro groot – stellen B&W voor een beroep te doen op de algemene reserves van de gemeente.

'Groene' parkeerplaats

De Vlijt 10 maakt plaats voor een 'groene' parkeerplaats die aansluit op de groenvoorzieningen rond het huidige Bederawalda. De huidige parkeergelegenheid op het Kerkplein komt te vervallen. Daar wordt mogelijk een nieuw gezondheidscentrum gebouwd.  Het werk op het perceel van De Vlijt 10 moet in de loop van 2016 afgerond worden.

De betrokken winkeliers – een groenteboer, een slager en een slijter – nemen elders intrek. De slager wil zich vestigen in nieuwbouw die een nabijgelegen warme bakker wil  plegen; voor de twee andere middenstanders wordt naar alternatieven gezocht.