Nieuwsbericht College wil investeren in cultureel centrum 'De Meenschaar' in Bedum

Gepubliceerd op: 26 februari 2013

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor ruim 250.000 euro te investeren in het sociaal-cultureel centrum ‘De Meenschaar’ aan de Kapelstraat in Bedum. De investering maakt het mogelijk dat de Stichting Welzijn Bedum intrek in het centrum neemt. De bibliotheek in De Meenschaar wordt verder grondig vernieuwd. Ook worden er energiebesparende maatregelen genomen en wordt groot onderhoud gepleegd.

Stichting Welzijn Bedum verhuist

De Stichting Welzijn Bedum is nu nog ondergebracht in dienstencentrum ‘De Schakel’ aan De Vlijt in Bedum. De Stichting Welzijn huurt daar verschillende ruimten. De Schakel wordt echter halverwege dit jaar gesloopt om plaats te maken voor nieuwe seniorenhuisvesting van de Stichting Bederawalda. De welzijnsstichting heeft na overleg met de gemeente ingestemd met de nieuwe huisvesting in De Meenschaar.

Transformatie bibliotheek

De Bedumer bibliotheek is al jarenlang ondergebracht in De Meenschaar, een voormalig schoolgebouw. De bibliotheek wacht een transformatie naar het zogenaamde ‘retail-concept’; een formule die al elders in de provincie is toegepast en die het bibliotheekbezoek in de praktijk blijkt te stimuleren. Die transformatie biedt ook gelegenheid om de vloerbedekking te vervangen. In het gebouw van De Meenschaar worden verder energiebesparende maatregelen getroffen.

De kosten

De verbouwing van De Meenschaar voor de huisvesting van de Stichting Welzijn kost bijna 90.000 euro. Het college wil de jaarlast daarvan, 8.500 euro, dekken uit de huisvestingssubsidie die de stichting jaarlijks ontvangt. Die bedraagt 30.000 euro maar valt na de sloop van De Schakel vrij. Het geld dat hierdoor overblijft  –  21.000 euro – wil het college betrekken in de voorjaarsnota 2014.

Het aanpassen van de bibliotheek aan het ‘retail-concept’ kost de gemeente ruim 56.000 euro. Voor die aanpassing is door het rijk geld beschikbaar gesteld.

De totale investering in De Meenschaar bedraagt ruim tweeënhalve ton. Een deel daarvan, 120.000 euro, was al gereserveerd. Het overige bedrag wordt gedekt door middelen die vrij komen. Het college voorkomt hiermee extra druk op de begroting.