Nieuwsbericht College wil halve ton vrijmaken voor renovatie 'De Kern' Zuidwolde

Gepubliceerd op: 04 oktober 2017

Het college van B&W van Bedum wil een halve ton bijdragen in een noodzakelijke aanpassing en renovatie van het verenigingsgebouw 'De Kern' in Zuidwolde. Een voorstel aan de gemeenteraad daarover wordt op 19 oktober behandeld.

Meerdere functies

Het verenigingsgebouw moet in de toekomst aan meerdere functies huisvesting gaan bieden. Momenteel is het gebouw alleen in gebruik bij verenigingen. In de toekomst wordt de huisartsenpraktijk er gevestigd. Het gebouw blijft daarnaast beschikbaar voor het verenigingsleven. Ook grotere bijeenkomsten, waaronder uitvaarten, blijven er plaats vinden.

Aanpassingen nodig

Die veranderingen vereisen in het gebouw aanpassing. Ook de buitenkant wordt opgeknapt. Het krediet wordt gevraagd voor de eerste fase van het project. Met die fase is een bedrag van in totaal 500.000 euro gemoeid. Die kosten worden, naast de bijdrage van de gemeente, gedekt door huurinkomsten en bijdragen van externe fondsen.

Na de eerste fase is naar verwachting nog twee ton nodig om het gebouw helemaal up to date te krijgen. Het gemeentebestuur heeft zich nog niet uitgesproken over een bijdrage in de kosten van de afrondende fase.

Huiskamer

Naast het opknappen en renoveren van 'De Kern' komt bij de nieuwbouw voor de samenwerkingsschool 't Groenland' een 'huiskamer'. Het idee voor de 'huiskamer' vloeit voort uit onderzoek dat door dorpsvereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde is uitgevoerd. Dat onderzoek leverde onder meer op dat er aan een dergelijke kleinschalige ontmoetingsplek behoefte bij de Zuidwoldenaars bestaat.

Aan de plannen voor de school wordt momenteel gewerkt. Verwacht wordt dat deze zeer binnenkort gepresenteerd gaan worden. Tegelijk met de nieuwbouw voor de school wordt de aangrenzende Mauritshal aardbevingsbestendig gemaakt.