Nieuwsbericht College wil bouwweg Ter Laan voorlopig in stand houden

Gepubliceerd op: 14 maart 2013

Het college van burgemeester en wethouders wil de weg voor bouwverkeer langs de oostrand van de Bedumer wijk Ter Laan voorlopig in stand houden. Voor de weg is vijf jaar geleden een vergunning verleend. Die vergunning loopt eind mei van dit jaar af en verlenging is niet mogelijk.

De weg is indertijd aangelegd om bouwverkeer door de wijk Ter Laan te voorkomen. Achtergronden waren de verkeersveiligheid en het voorkomen van schade aan de infrastructuur in de wijk. De weg zou er vijf jaar moeten liggen. De verwachting was destijds dat de wijk Ter Laan 4 dan volgebouwd zou zijn. De weg zou dan weer worden verwijderd. Als gevolg van de crisis op de woningmarkt stagneert de ontwikkeling van Ter Laan 4. Het college wil, nu de vergunning voor de weg binnenkort afloopt, de tijdelijke verbinding toch in stand houden. Dat kan door middel van een zogenaamd ‘afwijkingsbesluit’ van het bestemmingsplan. De raad kan zo’n besluit nemen. Met zo’n besluit wordt de weg juridisch gezien definitief.

Afspraak; weg verdwijnt na afronding Ter Laan 4

Het college heeft eind vorig jaar en begin dit jaar overleg gevoerd met de bewoners van de oostrand van Ter Laan. Een meerderheid daarvan leek niet onwelwillend tegenover een langere instandhouding van de weg te staan.  Wel wilden zij zekerheid dat de weg op termijn toch wordt opgebroken. Daarvoor toont het college begrip. Aan de raad wordt dan ook voorgesteld om in het raadsbesluit uitdrukkelijk uit te spreken dat de weg na de afronding van Ter Laan 4 daadwerkelijk verdwijnt.

Alleen voor bouwverkeer

In het overleg kwam naar voren dat de weg ook wordt gebruikt door ander verkeer dan bouwverkeer. De weg is daar niet voor bedoeld; ander verkeer is er verboden. Het college gaat dan ook verschillende maatregelen treffen om het gebruik door andere voertuigen tegen te gaan. B&W willen over een half jaar samen met de bewoners kijken of de maatregelen genoeg effect hebben. Als dat niet zo is, dan wordt er aan de noordkant van de weg een elektrisch bedienbaar hek geplaatst.  Aan de zuidkant van de weg,  op de splitsing met de St. Annerweg, staat al een dergelijk hek. Daarmee wordt de bouwweg tussen 6 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens afgesloten.