Nieuwsbericht College verleent vergunning voor bouw aanlegsteiger Zuidwolde

Gepubliceerd op: 01 februari 2014

Het college van burgemeester en wethouder heeft een aanvrager van buiten de gemeente een vergunning verleend voor de bouw van een aanlegsteiger in het Boterdiep in Zuidwolde. Tegen de voorgenomen bouw van de steiger ontstond vorig jaar ophef in het dorp omdat de aanvrager geen inwoner van Zuidwolde is. Het college concludeert echter dat de vergunning niet kan en niet mag worden geweigerd. Ook het waterschap Noorderzijlvest verleende een zogenaamde ‘watervergunning’ voor de steiger.

De man van buiten de gemeentegrenzen diende vorig jaar juli een aanvraag in voor de bouw van de steiger van zeven meter lengte en een breedte van 1,20 meter. Al in juni 2013 verleende het waterschap de benodigde watervergunning. Tegen die laatste werd door bewoners van Zuidwolde bezwaar gemaakt. Dat bezwaar is op 14 januari van dit jaar door het waterschap ongegrond verklaard.

Nadat de gemeente de vergunningaanvraag voor de bouw had gepubliceerd, maakten ruim 60 Zuidwoldenaars bezwaar. Die bezwaren zijn in oktober 2013 door het college niet ontvankelijk verklaard; door de bezwaarmakers werd vooruitgelopen op een beslissing die nog niet was genomen. De aanvraag voor de bouw van de steiger werd door het college aangehouden omdat het nieuwe bestemmingsplan voor Zuidwolde nog geen rechtskracht had.

Het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden. De bouw van de steiger past binnen dat plan. Ook is de aanvraag niet in  strijd met welstandseisen, het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan dan moet de aanvraag worden gehonoreerd; gemeenten hebben daarin geen speelruimte.

De bezwaarmakers uit Zuidwolde bepleitten om de vergunning te weigeren op grond van het feit dat de aanvrager geen binding met het dorp heeft. Europese regels verhinderen dit echter; de gemeente mag bij vergunningverlening niet discrimineren of uitsluiten.

Het college kwam tot de conclusie dat de vergunningaanvraag moet worden gehonoreerd. De vergunning is dan ook verleend. De indieners van de bezwaarschriften zijn daar inmiddels schriftelijk van op de hoogte gesteld.

De kwestie leidde in de Bedumer gemeenteraad tot vragen. Een aantal partijen bepleit het formuleren van beleid voor het plaatsen van steigers en het innemen van ligplaatsen. Daarover heeft het college zich laten adviseren door een extern bureau (download dit advies). Een besluit is nog niet genomen; B&W verwachten voor de komende zomerperiode met een voorstel aan de raad te kunnen komen. Het college merkt al wel op dat regulering ook de inwoners van Zuidwolde en de andere dorpen in de gemeente gaat treffen.