Nieuwsbericht College stelt jaarrekening 2014 en voorjaarsnota 2015 vast

Gepubliceerd op: 15 juni 2015

De rekening van de gemeente Bedum over vorig jaar laat een overschot van ruim 500.000 euro zien.  Maar het college gaat voor 2015 uit van een tekort van bijna zes ton. Dit blijkt uit de Jaarrekening 2014 en de Voorjaarsnota 2015 die door het college van Bedum zijn vastgesteld. De gemeenteraad praat op 25 juni over de financiële stukken.

Door een aantal meevallers kan 2014 met een positief saldo worden afgesloten. De belangrijkste meevaller was een hogere opbrengst van de leges voor omgevingsvergunningen. Het gaat om een meeropbrengst van 200.000 euro. Een meevaller was ook de bijna 139.000 euro die extra uit 'Den Haag' werd ontvangen. Een eenmalige meevaller op het gebied van de automatisering leverde bijna een ton op.

Het college wil het overschot over 2014 toevoegen aan de algemene reserve.  Het college drukt de raad op het hart om behoudend met die reserves om te gaan. Er bestaat grote onzekerheid over de kosten van de decentralisaties in het sociale domein. B&W houdt ook in 2017 rekening met een tekort. In de jaren daarna schrijft Bedum zwarte cijfers.

Wethouder Jan-Willem van de Kolk zegt gematigd tevreden te zijn over de financiële resultaten. "De laatste cijfers uit Den Haag leiden tot een oplopend tekort over 2015. Door het treffen van maatregelen weten we de rode cijfers de komende jaren om te buigen. We kunnen met het uitgezette beleid door. Bedum is financieel redelijk robuust."