Nieuwsbericht College maakt keuze vernieuwing installaties ‘De Beemden’

Gepubliceerd op: 28 februari 2013

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor ‘conventionele’ apparatuur voor de verwarming en luchtbehandeling in het sportcomplex De Beemden in Bedum. De huidige apparatuur is aan vervanging toe. De nieuwe apparatuur vereist een investering van bijna 550.000 euro. Als het aan het college ligt, wordt voor de verwarming van het complex afgezien van het gebruik van warm restwater, afkomst van de nabijgelegen vestiging van Friesland Campina. Die variant kent volgens het college te veel onzekerheden en vereist een aanzienlijk hogere investering.  

Besparing van 35.000 euro

De huidige apparatuur in De Beemden dateert van 1992 en 2001 en is technisch afgeschreven. Voor de vervanging heeft het college drie varianten op een rijtje gezet.  De voor en nadelen zijn afgewogen nadat er externe adviezen waren ingewonnen. Het college heeft uiteindelijk de keuze bepaald op de ‘goedkoopste’ variant: aanpassing van de luchtbehandelingsinstallatie in het zwembad en hoog-rendementketels voor de verwarming. Daarmee wordt naar verwachting een besparing op de energiekosten van 35.000 euro per jaar gerealiseerd. De gasrekening van De Beemden beloopt nu nog bijna 100.000 euro per jaar. 

Het college wil, naast die investering, ook maatregelen treffen om het buitenbad van De Beemden buiten de gebruiksuren af te dekken. Daarmee kan een extra besparing van nog eens 4.000 kubieke meter gas worden gerealiseerd. De mogelijkheid om het binnenbad buiten gebruiksuren af te dekken, moet nader worden onderzocht, ook in relatie tot de nieuwe installaties. 

Een tweede variant die is bekeken, is een combinatie van nieuwe hoog-rendementketels en de inzet van zogenaamde gasabsorptiewarmtepompen. Hiermee wordt weliswaar een wat grotere besparing op de energiekosten gerealiseerd; de uiteindelijke exploitatiekosten liggen hoger en de apparatuur vergt meer onderhoud. Met deze variant is een investering van 775.000 euro gemoeid. 

Inzet warm proceswater kostbaar en onzeker

Samen met het Waterbedrijf Groningen en Friesland Campina is ook gekeken naar de inzet van warm proceswater van de nabijgelegen zuivelfabriek in de energievoorziening van het sportcomplex. Dat is technisch mogelijk maar vereist een grotere investering - bijna 9,5 ton - dan de twee andere onderzochte varianten. De jaarlasten voor de gemeente stijgen dan ook navenant. Het zuivelconcern zegt de levering van dat water gedurende een periode van tien jaar te willen garanderen. Het bedrijf kan voor de periode daarna geen zekerheden bieden. Het college vindt dat een te ongewisse factor, hoewel het begrip heeft voor het standpunt van het bedrijf. Het college sluit niet uit dat na die periode van tien jaar toch moet worden overgegaan op een  meer traditionele energievoorziening van het complex, met alle nodige extra investeringen van dien. 

In de huidige situatie worden het zwembad en de sporthal door een en dezelfde installatie verwarmd. Het college wil overgaan tot aparte apparatuur voor de verwarming van hal en bad. Een voordeel hiervan is dat de kans op besmetting met legionella in beide ruimten fors kan worden teruggebracht. De laatste jaren heeft zich enkele keren legionellabesmetting in het complex voorgedaan. Dit waren besmettingen in een ongevaarlijke variant, maar vereisten wel actie. 

De gemeenteraad buigt zich in maart over de voorstellen. Het college vraagt de raad een krediet van 674.000 euro voor de vernieuwing van de installaties en maatregelen om de baden buiten de gebruiksuren te kunnen afdekken.