Nieuwsbericht College legt rapportages zwembad voor aan raadscommissie

Gepubliceerd op: 22 november 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Bedum ziet de komende jaren geen mogelijkheden voor de uitbreiding van zwembad De Beemden. Die uitbreiding zou leiden tot een extra jaarlast van minimaal twee ton. Dat geld is de komende jaren niet voorhanden. Er lijken wel mogelijkheden te zijn om warm proceswater van de nabijgelegen zuivelfabriek van Friesland Campina in te zetten voor de verwarming van het bad. Dat heeft onderzoek uitgewezen.

Een onderzoek naar uitbreiding van het zwemwater van De Beemden was al opgenomen in de gemeentelijke Sportnota van 2009.  Het bad zit met de bezettingsgraad aan het maximum. Het onderzoeksbureau Synarchis heeft in opdracht van de gemeente bekeken wat de mogelijkheden zijn. Het heeft vijf varianten onderzocht. Synarchis becijfert dat de goedkoopste variant – een overdekt bassin van 20 bij 10 meter met beweegbare bodem – een investering vereist van ruim twee miljoen euro. Daar vloeit een jaarlast van ruim twee ton uit voort. De duurste variant – twee openluchtbassins van 25 bij 12,5 meter en een peuterbad – leidt tot een investering van bijna vier miljoen euro en een jaarlast van bijna 4,5 ton. De exploitatie van De Beemden kost de gemeente nu ongeveer 300.000 euro per jaar.

‘Vierseizoenenbad’

Synarchis heeft ook onderzoek gedaan naar een variant die door oppositiepartij Gemeentebelangen  Bedum is ingebracht: een zogenaamd ‘vierseizoenenbad’ met een wegschuifbaar dak. Het bureau heeft in dit verband twee mogelijkheden onderzocht: een buitenbassin van 20 bij 10 meter en een buitenbassin van 25 bij 12,5 meter met 30 vierkante meter water voor peuters. Die vereisen een investering van ruim 2,5 miljoen, dan wel 3,5 miljoen euro. De jaarlasten daarvan bedragen 260.000, respectievelijk 370.000 euro. 

Regio

Het onderzoeksbureau heeft verder becijferd hoeveel extra bezoekers er per variant kunnen worden verwacht. Dat varieert van 25.000 tot 41.000. Het huidige zwembad ontvangt nu jaarlijks ongeveer 90.000 bezoekers. Die komen uit vrijwel heel Noord Groningen. Synarchis plaatst in het onderzoek de kanttekening dat uitbreiding van De Beemden met een openluchtbad zal leiden tot minder bezoekers aan vergelijkbare baden in de regio. 

‘Open debat’

Het college legt de resultaten van het onderzoek naar de uitbreiding voor aan de raadcommissie Algemeen Bestuurlijk Zaken met het oogmerk tot een ‘open debat’ te komen. Die commissie behandelt het stuk op 1 december aanstaande. Het college heeft de resultaten van de onderzoeken samengevat. Burgemeester en wethouders stellen vast dat er concurrentie met baden in de regio zal gaan ontstaan en dat er bij het bad extra ruimtebeslag nodig is, ook voor de parkeergelegenheid. Uitbreiding leidt verder tot een forse financiële last die alleen maar door extra bezuinigingen kan worden opgebracht.  

Restwarmte

De technische installaties in De Beemden zijn aan vervanging toe. Daarom is, tegelijk met het onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van De Beemden,  bekeken of er voor verwarmingsdoeleinden in het bad gebruik kan worden gemaakt van proceswater van de zuivelfabriek van Friesland Campina in Bedum.  Daar lijken mogelijkheden voor te bestaan, hoewel er onzekerheid is over eventuele financiële voordelen. 

Investering

Adviesgroep HTD heeft daarnaar voor de gemeente onderzoek gedaan. Gebleken is dat de ‘terugverdientijd’ van een investering in het gebruik van restwarmte langer is dan aanvankelijk was gedacht.

Vervanging van de huidige installatie vereist een investering van 6,5 ton; vier ton meer dan eerder was geraamd. Doordat die installatie veel zuiniger en duurzamer is dan de huidige kan een groot deel van die extra investering worden gedekt. De nieuwe installatie  kan later eventueel gebruik maken van warm proceswater van Friesland Campina. Dit vereist nog nader onderzoek en overleg met het bedrijf en met het Waterbedrijf Groningen.