Nieuwsbericht College kiest voor gebruik restwarmte voor verwarming 'De Beemden'

Gepubliceerd op: 29 augustus 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Bedum stelt de gemeenteraad voor om voor de verwarming van sportcomplex ‘De Beemden’ gebruik te maken van restwarmte van de nabijgelegen vestiging van zuivelconcern Friesland Campina. Het voorstel wordt op 19 september door de raad behandeld.

Hernieuwde aanbieding

Het college stelde dit voorjaar aan de raad voor om van het gebruik van restwarmte af te zien en te kiezen voor ‘conventionele verwarming’; de risico’s waren in de ogen van het college te groot. Er was onder meer onzekerheid over de periode waarin Friesland Campina restwarmte kon leveren. Het Waterbedrijf Groningen, van meet af aan partner in het project, kwam daarna echter met een gewijzigde aanbieding. Die aanbieding biedt het college nu voldoende zekerheid om toch voor het gebruik van de  restwarmtevariant te kiezen.

Voldoende zekerheid voor toekomst

De installaties in het sportcomplex zijn verouderd en aan vervanging toe. De afgelopen periode heeft het college verschillende mogelijkheden de revue laten passeren. Nu het Waterbedrijf Groningen bereid is de aanleg en de exploitatie van de warmwatervoorziening van De Beemden voor zijn rekening te nemen, hebben B&W besloten te kiezen voor de meer duurzame ‘restwarmtevariant’. De huidige aanbieding biedt in de ogen van het college voldoende zekerheid voor de toekomst.

Voor de aanpassing van de installaties denkt het college 674.000 euro nodig te hebben. Dit bedrag is al in de begroting voor 2013 opgenomen.  In dat bedrag is ook de investering in afdekking voor het buitenbad van De Beemden meegenomen. De investering omvat verder onder meer de benodigde aanpassingen van de  verwarmingsinstallatie voor de sporthal, aanpassing en vernieuwing van luchtbehandelingsinstallaties en nieuwe meet- en regelapparatuur. De investering in de cv-ketels, de warmtepomp,  de warmtewisselaar en de leidingen tussen het complex en de zuivelfabriek neemt het waterbedrijf voor zijn rekening. De gemeente betaalt het waterbedrijf een vastrecht en een gebruiksvergoeding voor de warmtelevering.

Afname energiegebruik

Door het gebruik van een warmtepomp en restwarmte neemt het energiegebruik fors af. Als gevolg daarvan daalt ook de CO2-emissie aanzienlijk. De warmtelevering wordt de verantwoordelijkheid van Waterbedrijf Groningen. Dat bedrijf staat ook garant voor de levering van warmte voor de periode van 15 jaar. Beheer en onderhoud van een deel van de installaties komen ook voor rekening van het waterbedrijf.