Nieuwsbericht College heeft begrip voor teleurstelling Bedumers over uitblijven nieuwe wegverbinding

Gepubliceerd op: 03 mei 2012

In een brief aan de bewoners van Boterdiep Oz, Stationsweg en Wilhelminalaan in Bedum heeft het college uitleg gegeven over de stand van zaken rond de ontsluiting van Bedum. In die brief laat het college ook weten begrip te hebben voor de teleurstelling die bij een deel van die bewoners is ontstaan nu Gedeputeerde Staten medewerking aan een nieuwe wegverbinding hebben afgeblazen. Het college meldt echter ook dat een nieuwe wegverbinding het probleem van het vrachtverkeer door Bedum maar ten dele zal oplossen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten, dat is gebaseerd op het verkeersonderzoek door Grontmij, werd vorige week bekend. G.S. stellen dat de hoeveelheid vrachtverkeer niet van dien aard is dat de aanleg van een nieuwe provinciale weg te rechtvaardigen is. Een nieuwe weg zou het probleem verder maar ten dele oplossen. Het Bedumer college heeft daarop met teleurstelling gereageerd.

Leefbaarheid in geding

Bewoners van de wegen uitten onlangs hun ongenoegen en teleurstelling over het uitblijven van provinciale steun voor maatregelen. “Wij hebben begrip voor die teleurstelling’, schrijft het college. “Wij zijn met u van mening dat door de druk op de wegen de leefbaarheid feitelijk in het geding is”,  meldt het college daarnaast. Het wijst ook op positieve grondhouding die drie achtereenvolgende gedeputeerden ten aanzien van de problematiek aan de dag legden. "Dat stemde ons hoopvol", stelt het college in de brief.

 

Nieuwe weg lost probleem maar ten dele op

Het college wijst de bewoners er echter ook op dat de aanleg van een nieuwe weg (‘in welke vorm dan ook’) het probleem maar gedeeltelijk zal oplossen. Uit het provinciale onderzoek blijkt namelijk dat het overgrote deel van het vrachtverkeer bestemmingen in het dorp Bedum heeft. Een kwart van al het middelzware en zware verkeer, ongeveer 170 vrachtwagens per etmaal, heeft een relatie met de Bedumer Friesland Campina-vestiging.

Verder meldt het college dat de kosten van een nieuwe wegverbinding, noordelijk van de spoorlijn Groningen Delfzijl, niet door de gemeente alleen zijn op te brengen. De kosten van die verbinding, die aan moet takken op de Eemshavenweg, worden begroot op 7,5 tot 17 miljoen euro. “Medefinanciering door een derde partij zal noodzakelijk zijn.”, schrijft het college aan de bewoners.