Nieuwsbericht College betreurt afstel nieuwbouw 'gasfabrieklocatie'

Gepubliceerd op: 30 april 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Bedum heeft kennis genomen van het besluit van woningstichting Wierden en Borgen om de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige gasfabriek in Bedum te staken. Deze stap wordt door het college zeer betreurd. Wierden en Borgen kwam onder meer tot het besluit omdat het zuivelconcern FrieslandCampinaDomo overweegt de Bedumer productielocatie uit te breiden.  Wierden en Borgen voorziet daardoor, wegens het zicht op die uitbreiding,  problemen voor de verhuur- en verkoopbaarheid van de geplande appartementen. Het college onderschrijft die bezwaren niet en blijft het volste vertrouwen houden in de potenties van de locatie als woongebied. Nu Wierden en Borgen is afgehaakt, wil het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar.

Jarenlange voorbereiding

Op de locatie, begrensd door de Wilhelminalaan en Boterdiep Wz aan de noordkant van Bedum, stond tot 2008 onder meer het gebouw van de voormalige gemeentelijke gasfabriek. Dat werd gesloopt en de vervuilde grond van het fabrieksterrein werd gesaneerd. Daarmee werd de locatie geschikt voor woningbouw. Aan de ontwikkeling van plannen voor woningbouw is jarenlang door de gemeente en de woningstichting gewerkt. Dat resulteerde in een op de locatie toegesneden plan voor een appartementencomplex met huur en koopwoningen in het hogere marksegment. Voor het complex stelde de gemeenteraad in juni 2012 een bestemmingsplan vast.

Mogelijke uitbreiding FrieslandCampinaDomo staat woningbouw niet in de weg

Medio vorig jaar maakte FrieslandCampinaDomo bekend dat de Bedumer vestiging van het concern mogelijk in aanmerking komt voor uitbreiding. Dit houdt verband met het wegvallen van het melkquotum in 2015. Het concern wil de extra melkproductie die dan ontstaat, verwerken in een aantal vestigingen in het land, waaronder die in Bedum. De productielocatie in Bedum ligt op enige honderden meters afstand van de gasfabrieklocatie. Volgens het college hoeft een mogelijke uitbreiding van de FrieslandCampina-vestiging de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige gasfabriek niet in de weg te staan. De woningstichting deelt die zienswijze dus niet. Het college betreurt dat in hoge mate.

B&W willen onderzoeken hoe de ontwikkeling van woningbouw op de locatie in handen kan worden gelegd van een andere ontwikkelaar. De stap van Wierden en Borgen leidt tot vertraging van de plannen daar.