Nieuwsbericht CJG Noord-Groningen wordt toegang voor alle jeugdhulp in BMWE-gemeenten

Gepubliceerd op: 17 december 2014

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noord-Groningen wordt voor inwoners van delogo zorg voor elkaar gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) vanaf 2015 de toegang tot alle jeugdhulp. Hiervoor sluiten de BMWE-gemeenten met de partners van het CJG Noord-Groningen een contract af voor 2015.

 Bij het CJG Noord-Groningen kunnen ouders en jeugdigen nu al terecht voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Vanaf 2015 komen daar aanvullende taken bij op grond van de nieuwe Jeugdwet. Het CJG is dan de plek waar ouders en jeugdigen terecht kunnen voor alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 In het CJG werken deskundige jeugdhulpverleners. Zij kijken samen met ouders en gezinnen welke vragen of problemen er zijn en wat nodig is aan ondersteuning of zorg.  Ze zoeken in eerste instantie  naar oplossingen en ondersteuning in de directe omgeving van het kind. Het CJG werkt hierbij nauw samen met andere organisaties in de gemeenten. Daarnaast kan vanuit een provinciaal georganiseerde expertpool specifieke deskundigheid in het CJG worden ingezet ter ondersteuning van ouders en gezinnen.

 

De CJG partners zijn:

  • Jongerenwerk Barkema & De Haan;
  • Stichting Welzijn en Dienstverlening;
  • GGD Groningen;
  • Stichting Welzijn Bedum;
  • Stichting MJD;
  • Stichting MEE Groningen.