Nieuwsbericht Christelijke basisschool 'De Regenboog' in Bedum geïnspecteerd

Gepubliceerd op: 18 maart 2015

De christelijke basisschool 'De Regenboog' aan de Schoolstraat in Bedum is onlangs geïnspecteerd door deskundigen van VIIA. Het projectbureau VIIA inspecteert in opdracht van NAM en de besturen van de 'bevingsgemeenten' alle ongeveer 120 scholen in de regio op aardbevingsbestendigheid. De inspectie heeft in eerste instantie een beperkt aantal zaken aan het licht gebracht. Die worden de komende tijd opgeheven.

De deskundigen vinden het gebouw stevig genoeg om voor onderwijsdoeleinden te dienen, hoewel er nog geen uitspraken kunnen worden gedaan in het geval een aardbeving de kracht van die van Huizinge in 2012 overtreft. Dat wordt nu onderzocht door VIIA. Het resultaat daarvan is over twee tot drie maanden, dus ruim voor de zomervakantie, bekend.

Op verzoek van het Bedumer gemeentebestuur is de inspectie van 'De Regenboog' naar voren gehaald. Het gebouw, een rijksmonument, telt drie verdiepingen en daarmee is het schoolgebouw tamelijk uniek. De afgelopen tijd bestond er onder ouders van de school ongerustheid over de aardbevingsbestendigheid. Berichtgeving op onder meer social media lag daaraan ten grondslag.

De inspectie door VIIA vond in de week na de voorjaarsvakantie plaats. De eerste resultaten zijn afgelopen vrijdag aan het schoolbestuur en de gemeente bekend gemaakt. Op korte termijn moeten er kleine bouwkundige maatregelen worden getroffen om risico's weg te nemen. Het gaat om het verstevigen van de borstwering van twee balkons, het aanpassen van een schoorsteen en het verbeteren van de steunen van een noodtrap. De bouwkundige aanpassingen beginnen op 18 maart. De werkzaamheden worden buiten schooltijd uitgevoerd. De gemeente heeft inmiddels de procedures voor vergunningaanvragen in gang gezet.

Ondanks het feit dat de eerste uitkomsten geruststellend zijn en het schoolgebouw tot nu toe maar in beperkte mate schade heeft geleden door aardbevingen wordt door VIIA nagegaan hoe bestendig het gebouw is in het geval van zwaardere aardbevingen.

Over twee tot drie maanden wordt de definitieve rapportage van VIIA verwacht. Op basis van dat rapport worden, als dat noodzakelijk is, vervolgstappen gezet.

Het schoolbestuur en het gemeentebestuur zeggen vooralsnog voldoende vertrouwen te hebben in de sterkte van het gebouw, zoals ook blijkt uit de eerste bevindingen van VIIA. Ze blijven er echter op aandringen om zo snel mogelijk met een totaalbeeld van het schoolgebouw te komen.