Nieuwsbericht Boring naar aardgas nabij Bedum

Gepubliceerd op: 28 januari 2013

Vanaf begin februari gaat een boorinstallatie van de NAM beginnen met een boring op haar bestaande gaswinlocatie Bedum aan de Wolddijk. De boring neemt ongeveer tien weken in beslag en is nodig om de gasproductie uit het Bedum-veld verder te verbeteren. NAM verwacht met deze boring 0,9 miljard kuub gas te winnen. Het gasveld ligt op 2900 meter diepte. NAM wint al sinds 1985 aardgas vanaf deze locatie. Op deze locatie zijn eerder vier putten geboord. Tijdens een inloopbijeenkomst op 17 januari zijn belangstellenden door de NAM geïnformeerd over de werkzaamheden. Tijdens deze inloopbijeenkomst bleek met name dat er vragen waren over de transportroute over de Oude Dijk. NAM heeft in overleg met de gemeente Bedum diverse maatregelen genomen om de hinder te minimaliseren. Zo wordt  op de Oude Dijk de maximum snelheid voor NAM-verkeer 15 km/u. Daarnaast geldt voor NAM-verkeer eenrichtingsverkeer op de Oude Dijk en de Wolddijk.

De transporten rijden via de Groningerweg, Boterdiep Oz, Stationsweg, Thedemastraat en Oude Dijk naar de locatie aan de Wolddijk. Het lege materieel gaat via de Wolddijk en de Munnikeweg de gemeente weer uit.  

Gasproductie uit kleine velden

Het gasveld nabij Bedum is één van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer een kwart van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden op land en zee. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren).