Nieuwsbericht BMWE-gemeenten onderzoeken tevredenheid cliënten ondersteuning WMO

Gepubliceerd op: 19 april 2017

Jaarlijks onderzoeken de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de tevredenheid van cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er wordt een steekproef gehouden onder Wmo-cliënten.

Ontvangt u hulp of ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld vanwege een beperking, ouderdom of ziekte?  Dan kan het zijn dat u binnenkort een persoonlijke uitnodiging ontvangt met een vragenlijst. Graag horen wij wat u vindt van die ondersteuning zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Anoniem en vrijwillig

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoekbureau: Aha! in opdracht van de vier gemeenten.

Uitkomsten

Nog voor de zomervakantie worden de resultaten van het onderzoek met alle inwoners gedeeld via de gemeentelijke websites.