Nieuwsbericht BMW-gemeenten kopen maatschappelijke dienstverlening samen in

Gepubliceerd op: 01 december 2011

Op donderdag 1 december a.s. ondertekenen de drie BMW wethouders Menne van Dijk (Bedum), Herwil van Gelder (De Marne) en Wiebe Zorge (Winsum) met Pim Loeff, directeur van Stichting Welzijn en Dienstverlening, de nieuwe contracten voor maatschappelijke dienstverlening, voor de komende vier jaar.

Begin dit jaar startten de drie gemeenten een gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor de inkoop van het algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk.

Intergemeentelijke samenwerking

De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum vinden het wenselijk en noodzakelijk om intensiever met elkaar samen te werken. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, de kwetsbaarheid van de drie gemeentelijke organisaties te verminderen en waar mogelijk efficiënter te werken. De gemeenteraden hebben hiervoor medio 2010 een convenant afgesloten. Met de intergemeentelijke samenwerking als uitgangspunt zijn de gemeenten Bedum, Winsum en De Marne de gezamenlijke aanbestedingsprocedure voor de inkoop van maatschappelijke dienstverlening gestart.

De uitkomst van deze aanbesteding is dat de drie gemeenten met de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SW&D) nieuwe contracten gaan afsluiten voor de uitvoering van maatschappelijke dienstverlening. De nieuwe overeenkomsten lopen vanaf 2012 tot en met 2015.

SW&D

SW&D is een brede welzijnsorganisatie voor samenlevingsopbouw (o.a. mantelzorgondersteuning, vrijwilligersbemiddeling, ouderenwerk, jongerenwerk) en maatschappelijke dienstverlening, die actief is in zeven gemeenten in het noorden van de provincie Groningen.

SW&D voert ook nu al het algemeen maatschappelijk werk (AMW) en sociaal raadsliedenwerk uit in de drie gemeenten. De contracten hiervoor eindigen echter eind dit jaar.

Resultaat van de gezamenlijke aanbestedingsprocedure is dat de SW&D ook de komende jaren maatschappelijke dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum blijft aanbieden. Inwoners kunnen bij de spreekuren van het AMW terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld financiële problematiek, werkloosheid of sociale vaardigheiden. Daarnaast heeft het AMW een rol in hulpverlening bij huiselijk geweld en aan kwetsbare inwoners met complexe meervoudige problematiek. Het sociaal raadsliedenwerk helpt mensen met sociaal juridische vragen, zoals bijvoorbeeld vragen of wetten en regelingen of aanvragen en bezwaarschriften.

 

De gezamenlijke ondertekening van de nieuwe contracten op 1 december vindt plaats om 12.00 uur in het gemeentehuis in Winsum.